• ”Med den nya lagen har jag inte en chans”, säger Ahmed som rest från ett asylboende i Norrköping för att demonstrera mot den nya asyllagen.
Stockholms Fria

”Vi vill att lagen ska vara rättvis”

I över en veckas tid har hundratals asylsökande demonstrerat utanför riksdagen i protest mot den nya asyllagen.

Sedan i onsdags förra veckan demonstrerar asylsökande på Mynttorget. De står och sitter på rad med plakat i händerna och blickarna riktade mot riksdagshuset. Det var där som politikerna för snart två månader sedan fattade ett beslut som har kommit att bli livsavgörande för flera av dem som har samlats här.

”Den retoraktiva lagen är orättvis” och ”Vi begär rättvisa”, står det på två av skyltarna som demonstranterna håller upp. Protesten rör inte lagen i sig utan tillämpningen, att den gäller retroaktivt, förklarar Ahmed, som bor på ett asylboende i Norrköping men har rest till Stockholm för att arrangera och delta i demonstrationen.

– Vi har respekt för lagen som har klubbats igenom av en majoritet av parlamentet som har valts av folket. Men vi vill att den ska vara rättvis. Vi är alla jämlikar, säger han.

Ahmed kom till Sverige från Syrien i juli förra året. Han säger sig ha haft tur jämfört med många av de asylsökande som demonstrerar på Mynttorget, eftersom han sökte asyl före den 24 november 2015. Alternativt skyddsbehövande som sökt asyl efter det datumet har inte rätt till familjeåterförening enligt den nya lagen – trots att den röstades igenom först 21 juli i år.

Men framtiden i Sverige är allt annat än säker för Ahmed.

– Jag var nästan färdigutbildad tandläkare i Syrien och hade bara ett år kvar att göra praktik på en klinik. Med den nya lagen har jag inte en chans, säger Ahmed.

Även om han får ett tillfälligt uppehållstillstånd som gäller i 13 månader för alternativt skyddsbehövande krävs det att han kan försörja sig själv när det löper ut för att tillståndet ska bli permanent och han ska få möjlighet att plugga klart.

– Det är omöjligt att få jobb som asylsökande om det inte är svart, säger Ahmed.

Demonstrationen har fått förlängt tillstånd och kommer att pågå (åtminstone) till och med 16 augusti.

Fakta: 

Asyllagen i korthet

Lagen är tillfällig och gäller i tre år från den 21 juli 2016

Tidsbegränsade uppehållstillstånd införs, på tre år för personer med flyktingstatus (enligt Genèvekonventionens definition) och 13 månader för alternativt skyddsbehövande, som var den största gruppen förra året.

Kvotflyktingar ska fortfarande beviljas permanenta uppehållstillstånd.

Alternativt skyddsbehövande som sökt asyl efter den 24 november 2015 ska inte ha rätt till familjeåterförening.

Ett försörjningskrav införs som innebär att man måste kunna försörja den anhörig som kommer till Sverige.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Stockholms Fria