Språkbegåvad personal en viktig resurs på SOS Alarm | Stockholms Fria
Göteborgs Fria

Språkbegåvad personal en viktig resurs på SOS Alarm

Allt fler behöver tolk när de ringer till SOS Alarm. Förra året fick larmcentralen hjälp med att tolka nästan 3 500 samtal.

– Det ökar snabbt från ganska låga nivåer, säger Helena Söderblom, presschef på SOS Alarm.

Under 2015 kopplades en tolk in i nästan 3 500 samtal.

– Det kan man ställa i relation till att vi tar emot runt tre miljoner samtal varje år. De tolkade samtalen utgör fortfarande en liten andel. Vi tror att det blir en fördubbling av de tolkade samtalen under 2016.

Alla operatörer på SOS Alarm pratar svenska och engelska. Kan inte uppringaren göra sig förstådd kopplas en tolk in via en tolkservice. De hanterar runt 200 olika språk. Arabiska är det mest efterfrågade, sedan följer somali, tigrinska och ryska.

Larmsamtalen till 112 kan handla om många olika situationer där varje sekund är dyrbar. I vissa fall kan det ta några minuter innan en tolk som talar rätt språk kopplas in i samtalet.

– Hur snabbt det går beror på vilket språk det är. Det händer tyvärr att personen i luren inte förstår att det är en tolk på gång och lägger på. Det är därför vi försöker använda all språkkompetens vi har internt, säger Helena Söderblom.

I södra Sverige pågår ett pilotprojekt där fem larmcentraler inventerat vilka språk personalen behärskar. Bara i Malmö talar operatörerna 13 olika språk. Kompetensen finns sökbar i ett datasystem. På så sätt kan operatörer på olika centraler koppla samtal till en kollega med rätt språkkompetens.

– Det gör att vi i vissa fall kan hitta en tolk internt väldigt snabbt.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Brist på tolkar äventyrar patientsäkerheten

I takt med att antalet asylsökande ökade förra året har tolkbristen blivit akut. Det märks inte minst inom vården, där brister i kommunikationen kan få allvarliga konsekvenser för patienten.

– Vi kommer inte kunna lösa detta på kort sikt, säger Jonas Ahlstedt, vd på tolkförmedlingen Transvoice.

Landets Fria

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

© 2022 Stockholms Fria