Ny vårdentreprenad på Södermalm | Stockholms Fria
  • Det blir allt ovanligare att kommunen driver äldreboenden. Åtminstone i stadsdelen Södermalm.
Stockholms Fria

Ny vårdentreprenad på Södermalm

Över 70 procent av äldreboendena på Söder drivs på entreprenad. Senaste beslutet klubbades i veckan – med stöd av socialdemokrater och miljöpartister.

Driften av Bergsunds vård- och omsorgsboende vid Hornstull ska upphandlas. Det har en ohelig allians av S, MP och de borgerliga beslutat. Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ hade hellre sett att Södermalms stadsdelsförvaltning tog över driften av boendet. Men deras egen regi-förslag fick kalla handen på senaste nämndmötet.

Att driva ett äldreboende i egen regi gör det möjligt för kommunen att ställa högre krav på exempelvis personaltäthet, lokalproducerad mat och hbtq-certifiering, enligt Mathias Leveborn (V).

– Vi styr inte utförandet om det är privat. Man kan inte reglera sådant då. Vi har till exempel fattat beslut om att varje våningsplan ska vara bemannat nattetid. Så är det bara på kommunalt drivna vårdboenden. Privata kan ha det också, men vi kan inte kräva det av dem.

De senaste sju upphandlingsärendena av vårdboenden på Söder har landat i privat regi. Staden har inte ens tagit fram egna anbud. Det är problematiskt, menar Leveborn.

– I dag drivs över 70 procent av vård- och omsorgsboendena på Söder privat. Det är definitivt smärtgränsen.

Men Bergsund är ju redan på entreprenad, har inte det fungerat bra? 86 procent är nöjda med boendet enligt en brukarundersökning från 2015 .

– Vi i nämnden har hört från facken att det har funnits stora problem. Men nu blir det en ny upphandling och det är inte säkert att samma företag kommer att driva det igen. Det kan lika gärna bli Attendo, som drev det kritiserade Vintertullen. Det vi vet är att det inte blir kommunalt, för det alternativet finns inte. Men ska det vara valfrihet kan inte alla utförare vara privata.

Handlar det inte från din sida bara om ett ideologiskt motstånd mot privata företag?

– Nej nej, vi vet att kommunalt drivna boenden har högre personaltäthet till exempel. Jag vill gärna se en modell där personal bestämmer tillsammans med äldre och anhöriga. Vi har många idéer men kan inte genomföra dem eftersom det finns en skillnad mellan majoriteten lokalt och i stadshuset, säger Mathias Leveborn.

I det här fallet handlar det enligt Leveborn om att Socialdemokraterna i stadshuset har kört över sossarna lokalt.

– Det finns inget annat som talar för att man gör så här annat än av partitaktiska skäl, man vill inte skapa en konflikt med de borgerliga kring den här frågan.

Mathias Leveborn tror att sprickan i vårdfrågan kan färga av sig även på andra frågor.

– Definitivt. Men framför allt tror jag att de som röstat på majoriteten blir besvikna för att vi lägger oss platt för privata vinstintressen.

Vi har sökt gruppledarna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet i stadsdelen för en kommentar.

Fakta: 

Äldreboenden på Södermalm

• Bergsunds vård- och omsorgsboende ligger vid Hornstull och har 123 lägenheter.

• Det finns för närvarande totalt 585 platser i stadsdelens vård- och omsorgsboenden. Endast tre boenden drivs i kommunal regi: Katarinagården (55 platser), Nytorgsgården (31 platser) och Kulltorps vård- och omsorgsboende (70 platser). Resterande 429 platser ligger på entreprenad. Det innebär 73% på entreprenad och 27% i egen regi, enligt uppgift från stadsdelsförvaltningen.

• Boendena på entreprenad drivs av Bräcke Diakoni (Vindragaren, Sofiagården och Sjöstadsgården), Temabo (Bergsund, Guldbröllopshemmet) och Vardaga (Magdalenagården och Hornskroken). Även Vintertullen drivs privat (av Kosmo) men är inte med i underlaget då det är tillfälligt stängt. Räknar man även med Vintertullens 116 platser är andelen entreprenörsdrivna 77%.

Rekommenderade artiklar

”Privatiserad polis allt vanligare”

Journalisten Kolbjörn Guwallius beskriver i nya boken Ordningsvakter en samhällsförändring där privata företag allt oftare tar över polisens uppgifter – nästan helt i det tysta.

© 2021 Stockholms Fria