Kritik mot utvisningar till Afghanistan | Stockholms Fria
  • Demonstranterna på Sergels torg i Stockholm i oktober mot de hårdare asylreglerna.
Fria Tidningen

Kritik mot utvisningar till Afghanistan

Sedan förra veckan kan alla afghanska flyktingar få sina asylskäl prövade på nytt efter ett beslut av Migrationsverket. Den informationen fick inte tolv män som utvisades i måndags och nu riktas kritik mot myndigheten.

Det var i förra veckan som Migrationsverket meddelade att säkerhetsläget i Afghanistan bedöms som försämrat. Det innebär att alla afghanska asylsökande kan få sitt skyddsbehov prövat på nytt. Personer med utvisningsbeslut kan söka om så kallat verkställighetshinder för att förhindra utvisningen och få sitt fall prövat på nytt av myndigheten. Men den informationen fick inte tolv män som utvisades till Kabul i måndags ­– varken från personalen på förvaret i Märsta eller från Migrationsverket.

­– Det är bedrövligt ur rättssäkerhetssynpunkt. Situationen är så allvarlig i Afghanistan. Ett felaktigt beslut kan leda till att människor dör eller torteras, säger Michael Williams, viceordförande i flyktinghjälporganisationen
Farr till SR Ekot.

Både på förvaret i Märsta och på Migrationsverket hänvisar man till att det är upp till alla som fått avslag att själva ta reda på informationen. Migrationsverket tydliggör också att det nya ställningstagandet inte innebär att alla afghaner får stanna och att det automatiskt sätter stopp för alla utvisningar.

– Däremot har alla personer som fått ett av- eller utvisningsbeslut möjlighet att anmäla verkställighetshinder fram tills att avresan sker, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.


Nasibi

Ibrahimi
är kulturansvarig på Riksförbundet Shahmam och
Salsal som riktar sig till personer i Sverige som tillhör minoritetsgruppen
hazarer. Enligt Migrationsverkets nya ställningstagande tillhör gruppen
hazarer nu en utsatt grupp i Afghanistan och har nu större möjlighet att få asyl i Sverige.

­– Vi förväntade oss att få höra det här beslutet för längesedan för vi har kämpat mycket för hazarernas rättigheter i Sverige, hållit demonstrationer och lämnat dokument till UD. Att de nu bedömer situationen utifrån verkligheten är bättre för alla, säger
Nasibi
Ibrahimi.

Hon får många samtal från personer som fått avslag eller väntar på besked vad detta innebär för dem. Hennes råd till alla är att ta kontakt med någon som är expert på asylrätt, till exempel genom en asylrättsbyrån, för att få hjälp. Men det finns fortfarande en oro för vad Migrationsverkets beslut kommer innebära i praktiken.

­– Det framgår att hazarer, kvinnor och barn kan få stanna men min oro är att det står att män får en individuell prövning utifrån det enskilda fallet. När det gäller
hazarer har alla samma svåra situation och om de ska bedömas enligt individuella skäl är risken stor att de får avslag igen, säger hon.

Många afghanska flyktingar i Sverige kommer från Iran där de har levt som papperslösa och har inga kontaktnät i något av länderna, menar
Nasibi
Ibrahimi. Hon är själv är född i Afghanistan men uppväxt i Iran. Risken om de skickas tillbaka är att de skickas till kriget i Syrien, menar hon.

­– Skickas de till Afghanistan kan de rekryteras av talibanerna. Folk har väldigt svårt att överleva ekonomiskt och det blir den enda utvägen.

Fakta: 

Ny lägesbild av Afghanistan:

Migrationsverket publicerade den 8 december ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan:

­– Man bedömer att läget har försämrats och att väpnad konflikt råder i nästan alla Afghanistans drygt 30 provinser utom tre: Panjshir, Bamyan,
Daikundi. Situationen där betecknas som att det råder ”andra svåra motsättningar” som inte anses drabba alla men kan leda till uppehållstillstånd som ”övrig skyddsbehövande”.

­– Nytt är att hazarer och personer som riskerar rekrytering till väpnade grupper definieras som en utsatt grupp. Att tillhöra en utsatt grupp räcker inte för att anses ha skyddsbehov men det kan innebära att Migrationsverket gör bedömningen att grupptillhörigheten gör att man behöver skydd trots att den allmänna våldsnivån inte är så hög att vem som helst drabbas.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria