Tvetydig politik hindrar metallåtervinning | Stockholms Fria
  • I berggrunden och i deponierna finns ofta jämförliga halter av värdefulla mineraler, men i deponierna betraktas de som miljöfarligt avfall.
Fria Tidningen

Tvetydig politik hindrar metallåtervinning

Svensk mineralpolitik utgår inte från omställning till ett hållbart samhälle. Tvärtom leder politiken mot ett ökat resursslöseri, menar forskaren Nils Johansson.

– Staten gynnar ensidigt det gamla sättet att bryta mineraler, bland annat för att gruvnäringen länge varit en ryggrad i den svenska ekonomin.

Det säger Nils Johansson, som är nybliven doktor vid Avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet, i ett pressmeddelande. I en ny avhandling har han studerat hur metallåtervinningen kan öka genom att man utnyttjar de förråd av mineraler som redan finns i avfallet på landets deponier.

De fördelar som ges gruvnäringen är inte tillgängliga för återvinningsindustrin på samma sätt, enligt avhandlingen. Fler gruvor öppnas medan soptippar stegvis stängs igen, eftersom de omfattas av striktare regelverk. Förklaringen till att det ser ut så här ligger i hur ansvaret för politiken på området är fördelat. Mineralerna i berggrunden ligger under Statens geologiska undersökningar och näringsdepartementet, som har en stödjande näringspolitisk funktion. Mineralförråden som finns på deponier och i gruvavfall ligger under Naturvårdverket och energi- och miljödepartementet, som har en reglerande miljöpolitisk funktion.

– Nationella resurser som mineraler borde hanteras under samma tak. Om användningen ska bli så resurseffektiv som möjligt behöver vi en myndighet som hanterar både primära och sekundära resurser, föreslår Nils Johansson.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria