• De senaste två åren har antalet hemlösa minskat med 9 procent, från 2 651 till 2 420 personer.
  • "Stadens hemlöshetsstrategi löser inte det stockholmarna upplever som hemlöshetsproblematik", säger Marika Markovits, Stadsmissionen.
Stockholms Fria

Hemlösheten minskar i staden

Antalet hemlösa minskar i Stockholm, enligt en ny rapport från Stockholms stad. Men utsatta EU-migranter och papperslösa ryms inte i statistiken.

Den här årstiden är extra svår för landets hemlösa. Det gäller även i Stockholm. I en ny rapport framtagen av Stockholm stad redovisar man att antalet hemlösa i staden generellt har minskat över åren, men att det finns några grupper som fortsätter att öka. Nu ska staden utöka sin uppsökandeverksamhet för att bättre kunna närma sig den grupp som av okänd anledning sover utomhus, trots att de har rätt till tak över huvudet-garantin.

– Den gruppen behöver vi göra mer för och vi behöver förbättra vårt arbetssätt för att nå den, säger socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

Redan i somras presenterade den rödgrönrosa majoriteten sin extrasatsning för att minska hemlösheten i staden, ett paket på 30 miljoner kronor extra över tre års tid. Pengarna ska användas till riktade insatser som man identifierat ett extra stort behov av. Förutom utökad uppsökandeverksamhet ska staden arbeta för bättre boendeförhållanden för utsatta barnfamiljer.

En annan åtgärd är att rätta till de brister man sett när det gäller gruppen äldre hemlösa.

– Vi har definitivt sett att den här gruppen har fallit mellan stolarna och här finns det saker att göra. Det är en grupp där man behöver se till att samordningen mellan äldreomsorgen och socialtjänsten fungerar på ett bra sätt, säger Åsa Lindhagen.

Att fler äldre börjar söka hjälp hos hjälporganisationerna är något man sett både hos Frälsningsarmén och Stockholms stadsmission. De ser en trend av allt fattigare pensionärer.

– Det som är oroande är att de äldre utgör en förnyad grupp. Det handlar inte bara om äldre med missbruksproblem, utan även om äldre människor som far illa på grund av dålig ekonomi, säger Leif Öberg, utvecklingschef för socialt arbete hos Frälsningsarmén.

Rapporten från Stockholms stad visar en minskning av hemlösa med 9 procent, från 2 651 till 2 420 personer de senaste två åren och hemlösheten i staden har visat en nedåtgående trend sedan mätningarna började år 2004. Men studien är begränsad och innefattar bara personer som i någon form har rätt till hjälp från staden. Det utelämnar utsatta EU-medborgare och papperslösa från statistiken.

Leif Öberg har svårt att relatera till siffrorna.

– Jag tror att de flesta inom den ideella sektorn som arbetar konkret med de här människorna har lite svårt att ta in informationen och hålla den som helt trovärdig. Mätningen har väldigt tydliga begränsningar. Vi tror att det finns ett stort mörkertal här, säger han och fortsätter:

– Vi har ju statistik på hur många måltider vi serverar till hungriga människor, hur mycket kläder vi delar ut, hur många som kommer och söker basbehov. Alla de siffrorna pekar rakt uppåt – och ganska mycket dessutom.

Marika Markovits är direktor på Stockholms stadsmission. Hon håller med om att en så begränsad rapport kan innebära vissa problem.

– Rapporten visar naturligtvis inte hela bilden när det gäller hemlöshet i Stockholm. Det är människor som står utanför statistiken, främst EU-migranter och papperslösa. Där har ju vi kanske sett den största ökningen den senast tiden. Det gör också att den hemlöshetsstrategi som staden antar inte fullt ut löser det stockholmarna upplever som hemlöshetsproblematik. Det blir ofta att man pratar om olika saker, säger hon.

Men stadens arbete med att minska hemlösheten får inte bara kritik, tvärtom.

– Man lägger mycket resurser på den här gruppen. Jag vill ändå säga att det är bra att man har riktlinjer, att man har ägardirektiv till allmännyttan och att man försöker använda flera av de politiska redskap som man ändå har, säger Marika Markovits.

– Vi kanske inte är nummer ett, men ligger ändå ganska bra till. Stockholms stad har tak över huvudet-garanti, det gör att en person som är akut hemlös får komma till ett härbärge eller liknande, säger Leif Öberg.

Enligt Åsa Lindhagens uppskattning satsar staden totalt en halv miljard kronor per år på att minska hemlösheten genom olika insatser. Stockholms stad har även satt in stöd för EU-medborgare och papperslösa, trots att de inte alltid finns med i statistiken. Ett exempel är projektet Vinternatt, som drivs gemensamt av flera frivilligorganisationer.

Fakta: 

Hemlöshet i Stockholm

• Stockholm har 2 400 hemlösa enligt stadens senaste siffror. EU-migranter och papperslösa saknas i statistiken.

• Stadens tak över huvudet-garanti innebär att hemlösa över 20 år med missbruksproblem eller psykiska problem och som har sin tillhörighet i Stockholm alltid ska kunna erbjudas nattlogi. För att omfattas måste man ha eller ha haft kontakt med socialtjänsten, uppsökarverksamheten eller frivilligorganisationer. För att få en plats ska man ha tagit kontakt senast klockan 24. Alkohol och droger får inte förekomma på boendet.

• Convictus, Filadelfiaförsamlingen, Frälsningsarmén och Ny Gemenskap driver projektet Vinternatt och erbjuder natthärbärge till utsatta EU-medborgare under vintern (t o m 30 april). I år har behovet bedömts till 132 platser, lika många som 2016. Staden satsar 8,8 miljoner på detta.

• Under julen hålls flera verksamheter för hemlösa. Störst är Jul i gemenskap i Immanuelskyrkan 24–26 december. Men redan den 20 december håller Stadsmissionen en jullunch till stöd för hemlösa i Kungsträdgården kl 11–14.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stadsmissionen ska börja driva bostadspolitik

Samhället har misslyckats. Nu tar Stadsmissionen bostadspolitiken i egna händer. "Det låter ju egentligen inte klokt att civilsamhället ska behöva vara fastighetsbransch", säger socialchef Jonas Wihlstrand.

© 2022 Stockholms Fria