Fördjupning


Paula Rooth
  • Stefan Bydén är vd för Again, som förvandlar urin och annat toalettavfall till gödning i pulverform.
Fria.Nu

Urin kan ersätta sinande näringskällor

Företaget Again omvandlar urin från Ekocentrum i Göteborg till näringsmedel för odling. Nu tittar de på hur produkten kan gå att skapa i en större skala.

Ett av de företag som är knutna till Macro-projektet är Again i Göteborg som arbetar med hållbar sanitet. Tillsammans med forskare vid Lunds tekniska universitet undersöker de hur man kan ta fram näring i kompakt form ur restvatten från biogasrötning av toalett- och hushållsavfall.

– Ur vätskan som blir kvar vid biogasrötning kan vi skapa ett gödningsmedel i pulverform som fångar upp nästan 100 procent av fosforn och 70 procent av kvävet och kaliumet, säger företagets vd Stefan Bydén.

Again har redan tagit fram en gödningsprodukt som framställs med urin från separerande toaletter på Ekocentrum i Göteborg, en utställnings- och utbildningsverksamhet för hållbara samhällslösningar. Produkten har därefter testats på odlingsbäddar på SLU Alnarp med positivt resultat.

Produkten säljs i dagsläget till framför allt stadsodlare och verksamheter med gröna tak. Men för att gödningen ska kunna användas i större skala behövs en större mängd toalett- och hushållsavfall, helst från ett separerat system eftersom det är svårt att få näringen ren från kemikalier om den blandats med avloppsvatten från tvättmaskiner och disk.

– Det här kräver helt nya anläggningar, som skulle kosta en del att bygga. Men om man ser det ur ett samhällsperspektiv är det snarare en vinst eftersom det blir möjligt att återföra näringen till jordbruket på ett hållbart sätt.

Stefan Bydén menar att vi kommer att bli beroende av näring från toalettavfall, då ämnen som kalium och fosfor kommer från snabbt sinande källor.

– Prognoser säger att kalium- och fosforkällorna kommer att sina mellan år 2030 och 2050. När resurserna minskar blir de dyrare att komma åt, och det blir mer lönsamt att hämta näring från andra håll.

Projektet Macro (mat i cirkulära robusta system) är treårigt och drivs av Stockholms stad i samverkan med SP Sveriges tekniska forskningsinstitut (före detta JTI) och 17 andra samarbetspartners.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stadens skit ska få landsbygden att växa

Om några år kan stockholmarnas separerade toalett- och matavfall bli till gödning som kan användas vid matproduktion på landsbygden. Det är målet med projektet Macro som nyligen dragit igång.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria