Fördjupning


Paula Rooth
  • Flygfoto över det nya området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.
Fria.Nu

Världens största område med sorterat avlopp

Matavfallskvarnar och vakuumtoaletter med separerande avlopp. Det ingår i planerna för det nya området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, som ska bidra till ett förbättrat kretslopp mellan stad och landsbygd.

– Vi arbetar just nu med att ta fram ett beslutsunderlag för implementering i det här området, om det går igenom är planen att börja under 2017, säger Maria Lennartsson som är projektledare i Macro.

För att kunna ta vara på toalettavfall är separerade system där toalettavfall och avloppsvatten hålls avskilda den mest effektiva lösningen ur miljösynpunkt, och det som man siktar mot att använda sig av. Maria Lennartsson menar att det kommer att krävas en typ av extremt snålspolande toaletter, troligtvis vakuumtoaletter, som sätts in i lägenheterna.

– Där har utvecklingen gått framåt de senaste åren och det finns modeller som ser ut som vanliga toaletter, även om tekniken bakom är annorlunda.

När det gäller hanteringen av matavfall har valet fallit på matkvarnar. De lägenheter som redan är byggda i Norra Djurgårdsstaden har avfallskvarnar, men än så länge är de kopplade till det vanliga avloppet. Maria Lennartsson hoppas att det ska bli möjligt att ta vara på avfallet separat i framtiden. Både för att kunna ta vara på näringen lättare och för att kunna utvinna mer biogas.

Stockholm stad följer även utvecklingen i Helsingborg där det nya området H+ byggs med ett sorterande avloppssystem; i tre utgående rör separeras malt matavfall, klosettvatten och gråvatten. Där byggs även en testbädd som ska användas för att ta fram sätt att omvandla avfallet till hanterbart gödningsmedel.

Maria Lennartsson säger att ambitionen med Macro är att stärka banden mellan staden och landsbygden, bland annat för att kunna förstärka produktionen av livsmedel och varor i framtiden.

– Det har varit lite för stor avgränsning mellan det som sker i staden och hur landsbygden ser på de här frågorna. Vi behöver hitta ett gemensamt språk och ett gemensamt system för att knyta ihop de här kretsloppen.

Stockholms stads vision för Norra Djurgårdsstaden är att det om några år ska finnas 8000 lägenheter med separat insamling av matavfall, toalettavfall och övrigt gråvatten och att de insamlade produkterna kan ersätta mineralgödsel i någon form.

– Även om vi bara får till 1 000 lägenheter så är vi världens största område med sorterande avloppssystem. Det här kunnandet och tekniken har demonstrerats i mindre skala tidigare, men det händer inget om man inte visar att det även fungerar i den stora skalan, säger Maria Lennartsson.

Projektet Macro (mat i cirkulära robusta system) är treårigt och drivs av Stockholms stad i samverkan med SP Sveriges tekniska forskningsinstitut (före detta JTI) och 17 andra samarbetspartners.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stadens skit ska få landsbygden att växa

Om några år kan stockholmarnas separerade toalett- och matavfall bli till gödning som kan användas vid matproduktion på landsbygden. Det är målet med projektet Macro som nyligen dragit igång.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria