• Designens hus vid Telefonplan ska rivas vid årsskiftet och scenkonstverksamheten Site måste flytta.
  • Wip: Sthlm, Stockholms stads största ateljéförening, har kontrakt fram till 2019.
Stockholms Fria

Konstnärer får flytta när staden växer

En stor del av stadens yrkesverksamma konstnärer riskerar att stå utan lokal om inte staden snart åtgärdar ateljésituationen.

Konstnärernas kollektivverkstad i Nacka (KKV) är cirka 1 800 kvadratmeter stor och har tolv verkstäder för allt från brons och trä till betong, textil och keramik. Här finns också en monumentalverkstad med nio meter i takhöjd. På KKV produceras en stor del av den offentliga utsmyckningen i Stockholm, till exempel en del av konsten till Nya karolinska.

En unik plats, men snart historia. Om ett år går kontraktet ut och verkstadens 800 medlemmar riskerar att stå hemlösa.

– Vi är infrastrukturen för i princip alla Stockholms konstnärer så det känns väldigt jobbigt, säger Emilie Florin, ordförande för KKV. Att hitta något nytt är ett stort ansvar att ta för så många människor.

Men planer finns. Nu tittar KKV på en lokal i Farsta tillsammans med scenkonsthuset Site som också måste flytta från sina lokaler i Telefonplan. Men även om man lyckas få en passande, ännu större lokal, blir kostnadsfrågan en stor utmaning.

– I dag har vi väldigt låg hyra. Ägaren skulle renovera, men istället blev vi uppsagda 2015 och nu ska de riva huset och bygga bostäder. Så vi kommer att få en jättestor hyreshöjning när vi flyttar, säger Emilie Florin.

KKV diskuterar just nu framtiden tillsammans med bland andra Stockholms stad och landstinget. Staden har tagit fram en ateljéstrategi och kulturförvaltningen och fastighetskontoret har i uppdrag att åtgärda situationen genom att ta fram 200 nya ateljéer fram till år 2020. Under året ska en detaljerad handlingsplan ha tagits fram.

Kärnfrågan är om konstnärer alls ryms i en växande stad. Staden ska bygga 40 000 lägenheter fram till 2020 och kanske måste KKV och andra ateljéföreningar finna sig i att placeras i stadens ytterkanter? KKV är bara en av flera större ateljéer med ett närliggande rivningshot framför sig. Staden skriver också uttryckligen i sin ateljéstrategi att de nya ateljéerna primärt ska etableras ”i områden som saknar eller har få ateljéer idag”.

– Många är uppsagda eller kommer att bli det och alla lär få flytta till ytterstaden. Det är inte synd om oss, det är en förlegad inställning. Men det handlar om mångfald och hur man bygger ett samhälle, säger Emilie Florin. Det måste handla om att skapa en intressant stad för människorna som bor och verkar i den.

I samband med flytten försöker KKV ta chansen att förnya sig. Genom att gå ihop med Site i ett multidisciplinärt konstcentrum hoppas man få del av varandras kunskaper och skapa möten mellan olika konstnärer och konstformer. Planen började ta form redan 2012.

– Vi tar tillfället i akt att ömsa skinn, säger Emilie Florin. Genom att vara fler blir vi starkare och svårare att rucka på. Det blir lättare att ställa krav. Vi kan lära varandra administration och organisation, att söka bidrag och driva företag. Ha ett större kunskapsutbyte. Det finns en stor styrka i att dela ett hus där olika konstformer kan mötas.

Transit Kulturinkubator är en förening som arbetar för att förbättra villkoren för yrkesverksamma konstnärer. Sara Lönnroth är verksamhetsansvarig och har precis inlett ett arbete för att identifiera hur infrastrukturen för konstnärlig produktion kan förstärkas.

– Det är många konstnärer som kan bli hemlösa inom överskådlig tid. När det gäller KKV och Site är det vår stora förhoppning att det blir ett gemensamt hus och vi samverkar för att få till det, säger Sara Lönnroth. Om det inte finns verkstäder till mer fysiska verk så påverkar det den konst vi får i samhället.

Sara Lönnroth förlitar sig dock på att Stockholms stad följer sin ateljéstrategi och tar fram de utlovade 200 platserna. Lokalfrågan står inte i fokus för Transits arbete utan man ska genom möten med konstnärerna se över bland annat arbetsvillkor, finansiering och samarbetsformer. Till hösten ska en rapport tas fram till staden.

Fakta: 

5 lediga ateljéer på 5 år

• Ateljébrist råder redan idag. Stockholms stads ateljékö har 768 köande (minst 47 procent av dessa uppskattas dock ha en ateljé).

• Enligt Bostadsförmedlingen som förmedlar ateljéerna har endast 5 ateljéer förmedlats – under 5 års tid.

• I Stockholm finns omkring 2 500 yrkesverksamma konstnärer (baserat på medlemssiffror i KRO/KIF och Bildupphovsrätt i Sverige). Varje år utexamineras 190 studenter, enbart från Konstfack. Därutöver finns Kungliga Konsthögskolan och ett 15-tal eftergymnasiala konst- och hantverksutbildningar.

Källa: Bostad Stockholm, Ateljéstrategi 2017-2020, Konstfack

Akut ateljébrist hotar i Stockholm

• Site/Designens hus.

Kontrakt upphör: 31 december 2017. Bakgrund: Designens hus uppfördes 1970 och var från början LM Ericssons personalbyggnad med bland annat lunchmatsal, läkarmottagning och träningslokal. Nu planerar Vasakronan tre nya bostadskvarter med 150 bostadsrätter. Här har scenkonstutövare, främst dansare, verksamhet på 800 kvadratmeter varav hälften utgörs av kontor, hälften av studio- och produktionsutrymme.

• Konstnärernas kollektivverkstad (KKV) i Nacka

Kontrakt upphör: 30 mars 2018. Bakgrund: Har 800 medlemmar och har funnits i den gamla industrilokalen på Planiavägen i Nacka i 37 år. Huset är ca 1 800 kvadratmeter stort med 12 verkstäder, varav en monumentalverkstad. Nu ska 4 000 nya bostäder byggas på platsen.

• Studio Mossutställningar

Kontrakt upphör: 31 maj 2018. Bakgrund: Förfogar sedan 2014 över 4 000 kvadratmeter i SVT Dramas tidigare produktionslokal på Hangövägen i Värtahamnen. Byggdes 1998 och rymmer 51 arbetsrum och 5 gemensamma rum. Ännu oklart vad det ska bli på platsen.

• Wip: Sthlm

Kontrakt upphör: 2019. Bakgrund: Stadens största ateljéhus i Årstaberg med lokaler på ca 3 700 kvadratmeter. Här i området planeras 900 bostäder. Huset på Årsta Skolgränd ägs av Ikano Bostad och är byggt 1994. Wip:Sthlm har 90 medlemmar som huserat här sedan 2006.

• Färgkontoret

Kontrakt upphör: Oklart, förlängs med åtta månader åt gången. Bakgrund: Beckers gamla kontorsbyggnad på Lövholmsgränd vid Liljeholmen ska inte rivas, men Sisab har tittat på om den skulle kunna köpas av ägaren Skanska för ombyggnad till grundskola. Inrymmer idag ett hundratal konstnärer, formgivare och andra kreativa yrkesutövare.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stockholm ratar vegodag i skolan

”Jag avskyr symbolpolitik och vill inte tvinga barn att äta vegetariskt om de vill äta allsidigt”, säger skolborgarråd Olle Burell (S).

© 2022 Stockholms Fria