Kajsa Persson

Fördjupning


Kajsa Persson
  • Frågan om vilka dignoser som ska vara okej att ställa genom digitala möten är en av dem som måste avgöras, menar Patrik Mattsson som är enhetschef för digitaliseringen i Västra Götaland.
  • Att möta vården digitalt är här för att stanna – frågan verkar vara i vilka former.
Fria.Nu

Allt fler landsting inför digitala vårdbesök

Jönköping, Värmland och Halland tillhör dem som på olika sätt har avtal med digitala vårdgivare. Men digital vård är på frammarsch på fler håll och både Stockholm och Västra Götaland är igång med egna digitala vårdmöten på försök.

Västra Götalandsregionen kan spara 530 miljoner kronor per år om tre av tio primärvårdsbesök görs digitalt konstaterar forskaren Björn Ekman i en rapport som beställts av Min doktor. Men att digitalisera vården handlar inte om att spara pengar i första hand, menar Patrik Mattsson som är enhetschef för digitaliseringen av vården i Västra Götaland. Om den summa rapporten pekar på i så fall skulle stämma, går enligt honom inte att säga.

– Digital vård är en naturlig del i ett digitaliserat samhälle, men vi ser att det kan leda till bättre tillgänglighet och kortare väntetider snarare än att spara pengar.

Försök med digitala vårdmöten görs redan vid ett antal vårdcentraler i Västra Götaland i form av att vissa erbjuds att göra återbesök digitalt istället. Men hur stor andel av primärvårdsbesöken som skulle kunna bli digitala säger Patrik Mattsson är för tidigt att veta. Frågor som vilka sjukdomar som är okej att diagnostisera digitalt måste först redas ut.

– Vi måste vara varsamma så att vi digitaliserar på ett klokt sätt. Det kommer att dyka upp någon typ av digital vårdcentral i VG-regionen, men i vilken regi eller när och hur vet vi inte ännu.

Just primärvårdsbesöken är det som det har pratats mest om, men Patrik Mattsson ser också att andra delar av vården har stora möjligheter till mer digitala besök. Det kan till exempel vara årliga uppföljningar av sjukdomar som epilepsi om patienten inte upplever någon direkt förändring eller möjlighet till talträning med logoped.

– Vi har också provat med en digital ungdomsmottagning. Det ser vi som ett bra exempel, ungdomar finns på nätet och det är ett bra ställe att möta dem på.

Även i Stockholm läns landsting pågår försök med digitala besök på vårdcentraler, och liksom i VG-regionen är det återbesök som testas till att börja med. Daniel Forslund (L) är landstingsråd med ansvar för innovationsfrågor och han säger att försöken hittills har gått oväntat smidigt. Innan 2018 är slut tror han att möjligheten till digitala läkarbesök finns på de flesta vårdcentraler i länet och även på flera kliniker.

Men för att det ska fungera väl menar han att vårdformen måste regleras och definieras som alla andra vårdbesök.

– Vi som landsting måste ha insyn i bemanning och kvalitet och ställa krav på bland annat journalföringen. Det som sägs vid ett digitalt besök ska finnas med i den samlade journalen.

För Stockholms läns landsting beräknar rapporten att 642 miljoner kronor per år skulle kunna sparas om tre av tio besök blev digitala. Daniel Forslund ser inte den digitala vården som någon besparingsåtgärd utan som ytterligare en kontaktväg. Men han tror att det finns vinster att göra genom att folk söker vård i tid, istället för att vänta och därmed riskera att bli sämre.

– Det är ganska krångligt att nå vården i dag och jag tror att en första kontakt digitalt kan sänka tröskeln för många.

Flera landsting har öppnat upp mer mot nätläkarföretagen än vad Västra Götaland och Stockholm har gjort, bland annat Region Jönköpings län och landstinget i Värmland. Också i Halland har man provat på digital vård genom ett samarbete med Min doktor som tog sin start förra sommaren. Regionen var nöjd efter sommaren och ett nytt och utvidgat försök pågick från oktober förra året fram till mars i år. Sammanlagt har ungefär 700 patienter erbjudits en digital vårdkontakt.

– Det här är ett nytt sätt att möta våra invånare och en av många lösningar. Den erfarenhet vi har fått gör att vi på något sätt kommer att gå vidare med den här formen av vård, säger Kjell Ivarsson som är förvaltningschef för Närsjukvården i Halland.

Utvärderingen av försöket ska vara klar i slutet av juni. Enkäter har skickats både till alla som har erbjudits en digital vårdkontakt och till all personal som jobbat med att lotsa patienter vidare och haft det digitala mötet som alternativ. Just detta är en viktig del menar Kjell Ivarsson – att all förmedling har gått via en sjuksköterska som har gjort en första bedömning.

– Då har sjuksköterskan valt vilka digital vård skulle kunna passa för, säger Kjell Ivarsson och fortsätter:

– Nu ska vi följa upp vilka diagnoser vi har arbetat med och hur många som ändå söker sig till en vårdcentral inom sju dagar efter det digitala mötet.

Hallänningarna ska även i fortsättningen kunna söka vård digitalt, men den exakta utformningen är inte klar.

– Det finns en stor förväntan på att se resultaten och därefter kunna fatta beslut om nästa steg. Den här typen av vårdmöteserbjudanden har kommit för att stanna, men formerna för det kan fortfarande diskuteras.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vård på nätet här för att stanna

­"Det största problemet är hur det finansieras med offentliga medel, men helt utan styrning och krav." Läkaren Ove Andersson är kritisk mot den snabba utvecklingen digital vård har tagit.

Fria.Nu

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

”Bilden att medierna mörkar stämmer inte”

Att medierna mörkar negativa effekter av invandring hörs ofta i den offentliga debatten. Fria samtalar med journalistikprofessorn Jesper Strömbäck som har undersökt saken och i en ny rapport kommit fram till att så inte är fallet.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria