• Under projektet Kluchi (Nycklar till kreativiteten) som genomfördes i Archangelskregionen, Ryssland instruerar tonsättaren och workshopledaren Tomas Hulenvik en av projektdeltagarna. | Foto: Anastasia Voronzova
  • WORK-ensemblen är ShareMusics dansensemble som bland annat gjort föreställningen MOSS. Dansarna Destiny Af Kleen och Karin Delén från den föreställningen. | Foto: Amanda Schmidt

Inkluderandets konst

Sophia Alexandersson är konstnärlig ledare och verksamhetschef på Sharemusic & Performing Arts, med sin bas i Gränna, en kreativt experimenterande verksamhet och nätverk, både nationellt och internationellt. Ingeli Aalto har träffat henne.

På 1990-talet studerade Sophia Alexandersson på Kungliga Musikhögskolan och musik och drama i London, men kunde aldrig ana att hon skulle komma att arbeta med något så gränsöverskridande och expansivt.

– Det är lite märkligt hur jag kom in i en värld jag inte alls var bekant med innan. Men det är den konstnärliga upplevelsen som är betydelsefull, och den får jag på så många olika sätt i verksamheten, säger Sophia Alexandersson.

Nu expanderar man i Sverige genom att anställa fler medarbetare. Samtidigt fortsätter arbetet med att förädla metoderna samt ta fram fler kurser och utbildningar i Ryssland.
Det är inom ett område som kommit i fokus på senare år och öppnat upp allt fler möjligheter på den tvärkonstnärliga scenen - inkludering av personer med funktionsnedsättning i konstnärliga verksamheter, och vad det ger för positiva bieffekter för hela samhället.

Nationellt kunskapscentrum

Sharemusic & Performing Arts omvandlas just nu till ett nationellt kunskapscentrum för att utveckla arbetsmetoderna, erfarenheterna och utbildningsmaterialet för alla de projekt som genomförts sen starten 2003.

Sophia berättar att det var kämpigt under de första åren att förklara vad man höll på med, eftersom Sharemusic inte passade in i rådande mallar och mönster.

Hon är noga med att poängtera att det är den konstnärliga processen och resultatet som är det intressanta;

– Vad kan man uppnå med inkludering av dessa grupper och hur berikas samhället av det?

Ledorden är ”En jämlik scen” och ”Allas rätt till kultur och utbildning i kulturområdet”. 

Från att vara ensam anställd är de idag åtta medarbetare fördelade på kontoren i Gränna, Malmö och Göteborg.

– Vi började och är fortfarande formellt en ideell förening, men arbetar professionellt och utan vinstintresse, berättar Sophia.
Kontaktytorna och samarbetena har stadigt växt och förutom föreläsningar, workshops samt egna produktioner i form av föreställningar och dansverk har ringarna spridit sig även utomlands. Sophia har under tio års tid rest till främst Ryssland och Belarus där man har genomfört en antal projekt. Det har bland annat resulterat i en universitetskurs i inkluderande konstnärligt arbete.

FN-konvention styr

Sharemusic arbetar utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de artiklar som berör kultur, arbete och utbildning. 

– Efterfrågan på kunskap inom det här området har bara ökat och blev än mer aktuellt i samband med FN:s globala utvecklingsmål om inkludering och social hållbarhet som kom 2015.

I framförallt Belarus och Ryssland är det stort fokus på implementeringen av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning.

– Det handlar om allas rättigheter till kultur och att utöva konstnärlig verksamhet som ett sätt att bli delaktiga. Vi tror att vi kommit så långt i Sverige, men det stämmer inte alla gånger. Därför tar vi också med oss våra erfarenheter i Ryssland och överför hit.

Anledningen till Sharemusic & Performing Arts framgång är den experimentella och utforskande metoden, säger Sophia.

– Vi utgår hela tiden från deltagarna i utvecklingsprojekten. Vad kan var och en tillföra utifrån sina egna förutsättningar? Istället för att se funktionsnedsättningar ser vi tillgångar för att ta tillvara allas kompetens.

Det är också i samarbetena med professionella utövare och andra yrkesgrupper som överraskande resultat och synergieffekter uppstår.

– I samhället är vi så vana vid att segmentera och kategorisera. Vi vill förändra hela tankesättet för att få andra att våga bryta mot gängse normer.

– Samtidigt stärker det och gynnar hela branschen med mångfald. Nya arbetstillfällen och verksamhetsområden skapas, både i Sverige och internationellt. 
WORK-ensemblen är ShareMusics dansensemble som bland annat gjort föreställningen MOSS. Dansarna Destiny Af Kleen och Karin Delén från den föreställningen. | Foto: Amanda Schmidt

Beställningsuppdrag

De får även beställningsuppdrag där open calls lockar ansökningar från musiker över hela världen.

Föreställningen Shanghai tillsammans med Göteborgsoperan var ett sådant. Det hade planerats i runt tio år och beskrevs som ett av de mest komplexa verk som den dåvarande konstnärlige ledaren på GöteborgsOperan, Stephen Langridge varit involverad i.

Sharemusic & Performing Arts tre fokusområden för det nationella kunskapscentret är dans, musikteknologi och konstnärligt lab. I övrigt vilar ShareMusics verksamhet på tre ben; konstnärlig utveckling, scenproduktion och kunskapsspridning.

– Det handlar inte bara om fysisk tillgänglighet till kultur. I konstnärliga lab som vi haft på konstmuseet i Minsk, fick deltagarna interagera med konstverken. 

– Parallellt i mötena med traditionella instrument arbetar vi med det senaste i musikteknologin. Nyligen hade vi ett par symposier om hur de digitala uttrycken kan öppna upp för fler att delta i kulturen.

De gör också projekt med kulturskolor på lokal och kommunal nivå där arbetsmetoderna ska kunna genomsyra och öppna upp hela verksamheten.

För Sophias del innebär jobbet en hel del resande, i Sverige som utomlands, vilket kan vara nog så krävande.

– Hade vi funnits i Stockholm hade det kanske underlättat, men samtidigt känns det bra att vi finns här i Gränna, där jag också har min familj och släkt. Det roliga är mötena med alla människor som vill förändra och se utveckling, det ger så mycket positiv energi tillbaka.

– Vår uppgift är också att driva på utvecklingen - genom att göra, pröva och utforska. Det är en ständig transformeringsprocess för att synliggöra kunskap och sprida den vidare.
INGELI AALTO

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns

Haggans ilska

Haggan är farlig för att hon inte har något att förlora. Men kanske är samtiden äntligen redo att ta henne på allvar. Aase Berg har låtit henne tala till punkt i sin nya bok, den första delen i en bokserie om olika kvinnoroller. Jessica Johansson har träffat henne.

Rinkebysvängen, Yakumbé och en halling

Det bullrar ordentligt på Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm. Slagverksgruppen Yakumbé repar inför släppfesten för nya cd:n Rinkebysvängen. Jerker Jansson som har fått lyssna på skivan i förväg gör ett besök mitt i förberedelserna.

© 2024 Stockholms Fria