Fördjupning


foto L szl G
Fria.Nu

'Man behöver inte äta kött för att ha djurhållning'

Jag öppnade rakt på sak. Biodynamiska odlingen har sin grund i föreläsningsserien 'En lantbrukskurs'. I den utgör djurhållning en väsentlig beståndsdel. Föreläsaren Rudolf Steiner själv var närmast vegetarian (ej konsekvent). Hur går detta ihop?

Svaret är att djurhållning är en självklar del i den biodynamiska odlingen. Man måste inte äta djur för att hålla djur.

- Biodynamisk odling och djurhållning hör väldigt nära ihop. Det gäller främst grovfoderätarna kor, får och hästar. De får foder från den egna gården och bygger upp jordens bördighet med sin gödsel. Betesmarkerna och den klöverhaltiga slåttervallen är jätteviktig för en bra växtföljd och för tillförsel av kväve.

- Djuren inte bara återför det de äter, de upparbetar fodret till en högre kvalitet som jorden behöver. Djurets förmåga till förnimmelser och känslor bidrar när fodret bearbetas. Det är viktigt för jordbrukets långsiktighet. Marken blir dessutom lätt att bearbeta och bördig.

- Växter lyfter in mineralerna i växtligheten. Djuren lyfter ett steg ytterligare genom sina förnimmelser. Daggmasken gör också det, men har inte idisslarens avancerade matsmältning.

Jag testar om inte bördigheten i exempelvis Nordamerika var bra nog, när utvandrarna kom dit.

- Djur ingår också i vårt kulturlandskap. Vi har både skog, åker och hagar och därmed också en större mångfald i växtligheten.

- Det viktiga är hur vi tar hand om husdjuren. Om de får kärlek och omvårdnad. Djuren och människan har utbyte av varandra.

Hur går kärlek och slakt går ihop? Thomas tappar inte fattningen.

- Människan reglerar födelsen hos husdjuren men också döden. Det är syftet som spelar roll.

Biodynamisk odling blir aldrig veganernas huvudspår, som jag kan se det. Odla veganskt går utmärkt, men helt klart är det mycket som behöver utvecklas innan ett veganskt lanbruk klarar alla sina problem med ekologiska metoder. Mycket av erfarenheterna inom den biodynamiska odlingen kan tillvaratas men i övrigt behöver man finna nya lösningar. Thomas reflekterar.

- Jag förstår den uppgivenhet som veganerna känner inför dagens djurhantering. Hur kan man komma på idén att sätta en höna med sina vingar i en bur till exempel? Många kapitulerar inför människans sätt att ta hand om djuren. Men så måste det inte vara.

- Vi står i en oerhört intressant tid. Mycket står på spel! Det är tyvärr inte självklart att allting blir mer och mer ekologiskt. Förändringarna måste börja hos varje individ, som tar ställning själv. Individen har både möjligheter och ansvar för sitt eget liv. Vi kan ta ställning och fråga oss: vad bidrar jag med?

- Samtidigt har tryggheten minskat. På sjuttitalet kunde man säga 'Det ordnar sig alltid' och folk kunde flytta ut på landet. I dag är det inte tryggt på samma sätt, man tänker sig för mera.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Biodynamisk odling - en 80-årig pionjär

År 1924 föreläste österrikaren Rudolf Steiner för en grupp godsägare och bönder om grunderna för den antroposofiska odlingskonsten. Den utveckling av odlingen, som denna föreläsning blev grunden till, kallas biodynamisk odling.

Fria.Nu

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

”Bilden att medierna mörkar stämmer inte”

Att medierna mörkar negativa effekter av invandring hörs ofta i den offentliga debatten. Fria samtalar med journalistikprofessorn Jesper Strömbäck som har undersökt saken och i en ny rapport kommit fram till att så inte är fallet.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria