• I stället för att verka för jämställdhet kan förskolan ofta förstärka de stereotypa könsrollerna. Men förskolepersonalen blir alltmer medveten och får
Fria.Nu

8 av 476 förskolor arbetar aktivt för jämställdhet

Medvetenheten om genusfrågor är hög hos den kommunala förskole-personalen i Stockholms stadsdelar. I flera enheter diskuteras frågan i de pedagogiska nätverken och bland personalen. Men bara 8 av 476 kommunala förskolor arbetar aktivt med något jämställdhets- eller genusprojekt.

I de 18 stadsdelar som finns i Stockholms stad finns 476 kommunala förskolor. På dem finns ett aktivt jämställdhetsarbete endast på 8 förskolor, enligt vad SFT erfar efter att ha talat med alla stadsdelsnämnder, flera enhetschefer och enskilda förskolor. Alla de aktiva förskolorna är inspirerade av Björntomten och Tittmyran i Gävle, många har läst deras material, varit på studiebesök och lyssnat på föreläsningar av och om dem.

Nils Johansson, utvecklingssekreterare för förskolan på Östermalm, berättar att en avdelning på en förskola började med genusarbete efter ett sådant seminarium.

- Björntomten och Tittmyran kom och föreläste för oss i stadsdelen, och efter det införde en avdelning på Engelbrekts förskola en del idéer från dem.

Det var tre år sedan. Anna von Eckerman, förskolelärare på Engelbrekts förskola, berättar att man liksom i Gävleprojektet tog bort alla pojk- och flickinriktade leksaker.

- Nu har vi har lego, klossar, tågbanor och mycket pyssel.

I början satte man också pojkar och flickor vid olika bord, och personalen tycker att det fungerade bra.

- Det skapade en väldigt god stämning och efter ett tag började pojkarna, som annars är väldigt tysta vid måltider, att prata. Just nu fungerar det inte att dela upp barnen vid borden, på grund av antal bord och barn, men vi kanske börjar med det igen.

Hon berättar också att de försöker bemöta barnen som individer.

- Vi försöker att inte säga gullegull till flickorna och vad tuff du är till pojkarna. Pojkarna får också lära sig att prata, att be om saker i stället för att grymta.

Nils Johansson säger att genus-frågor är uppe till diskussion i de pedagogiska nätverken på Östermalm och att det är 60-70 pedagoger som deltar. Det pågår även en viss dokumentation av barngrupper för att synliggöra genusfrågor.

- En fråga som man arbetar med är hur man kan göra för att få syn på vad som verkligen sker i olika situationer.

Stadsdelsnämnden i Älvsjö lämnade in en ansökan om pengar från Delegationen för jämställdhet i förskolan, vilken vi skrev om i förra numret av SFT.

- Vi bjöd in representanter för förskolorna i Gävle, som fick prata inför personal från intresserade förskolor. Sedan bjöd vi in till en intern sittning för dem som var intresserade att jobba enligt Gävle-modellen, säger Lars Stensborg, verksamhetsområdeschef för barnomsorgen i Älvsjö stadsdel.

Fyra förskolor i Älvsjö ville vara med och söka pengar för att arbeta långsiktigt med ett jämställdhetsprojekt.

- Det är roligt att så många förskolor ändå nappade på idén, med tanke på hur tufft personalen har det i dag.

Finns det något jämställdhetsarbete på någon förskola i Älvsjö i dag?

- Nej, det finns inget projektarbete nu, men personalen är medveten. Vi har ju ett uppdrag från politikerna i Stockholms stad och i Älvsjö att arbeta för jämställdhet.

I Rinkeby vill Eva Törnsten, biträdande chef för Gamlebyplans förskole-enhet, börja med genusarbete på de förskolor hon arbetar med.

- Det är ett arbete som vi har börjat sätta igång. Vi vill försöka förankra frågorna hos personalen och föräldrarna, men det är inte så lätt. Föräldrarna kommer från många olika länder och vi har personal med olika nationaliteter. Arbetet är på diskussionsstadiet och hon nämner Ingemar Gens som en av dem de har inspirerats av.

En annan förskola, förutom Engelbrekts, som har inspirerats av Gävlemodellen och som arbetar aktivt med genusfrågor är Nicolaigården i Gamla Stan. Lotta Rajalin, enhetschef, berättar att de påbörjade arbetet att förankra jämställdhetsidéerna hos personalen för flera år sedan.

- Många missuppfattar och tror att det handlar om 'ren feminism', vilket för många innebär någonting negativt, som att flickor ska bli som pojkar. Men det handlar inte alls om det. Vi vill låta barnen utvecklas som individer utan att de ska begränsas av könsroller.

På förskolan arbetar 15 kvinnor och 7 män och Lotta Rajalin berättar att de strävar efter ett könsneutralt arbetssätt. Hon säger att alla i personalen nu är överens om att genusarbete är en viktig fråga.

- Vi arbetar mycket med oss själva, eftersom vi är deras förebilder.

I ett mejl beskriver hon deras arbete och målsättning: 'Jämställdhet i förskolan handlar om att skapa utrymme för varje barn att växa och utveckla sina talanger bortom diskriminerande och hämmande könsmyter. Förskolans betydelse och ansvar för detta kan inte underskattas. För att klara uppdraget på ett bra sätt behöver lärarna ta till sig den kunskap som modern genusforskning tillhandahåller.'

Som vi skrev i förra numret av SFT fick ingen av de förskolor i Stockholm som sökt bidrag från Delegationen för jämställdhet i förskolan några pengar.

Fakta: 

Jämställdhetsarbetet i de olika stadsdelarna
Bromma

Förskolan Svanhildsvägen har just börjat med ett jämställdhetsarbete. Många i personalen från övriga förskolor är intresserade och håller på att lära sig, berättar Kristina Grönström, utbildningskonsult.

Enskede-Årsta

Vi har inget arbete nu, men ska börja i höst, säger Solbritt Johansson, förskolechef.

Farsta

Ingen känner till någon förskola som arbetar med jämställdhet.

Hägersten

Det finns inget projekt i stadsdelen.

Hässelby-Vällingby

Det finns inget särskilt projekt. Det finns arbeten men inget samarbete, säger Inger Rindsjö, utvecklingssekreterare för barn, ungdom och skola.

Katarina-Sofia

Förskolorna Vintertullstorget, Tullstugan och Fyren arbetar tillsammans aktivt med jämställdhet efter Gävleförskolornas modell. De har bland annat uppdelade flick- och pojkgrupper, dessutom observerar och tänker personalen på sitt eget beteende. De involverar även föräldrarna.

- Men vi har inte kommit så långt som Gävleförskolorna än, säger Lena Schelin, pedagog på Fyren.

Kista

Vi blir hänvisade till förskolan Bullerbyn av Karin Ullander som är nämndsekreterare. Karin Karlsson, specialpedagog på Bullerbyn, berättar att de sökt pengar från Delegationen för jämställdhet i förskolan för ett projekt som är tänkt att starta i augusti.

Kungsholmen

Det finns ett stort intresse, men inget aktivt arbete nu, säger Britt Inger Thorén, sekreterare inom barnomsorgen.

Liljeholmen

Förskolorna Grågåsen och Stora Aspen arbetar med liknande arbete som Gävleförskolorna (se artikel på nästa sida). Förskolan Snickarlådan bedrev tidigare ett jämställdhetsarbete.

Maria-Gamla Stan

I Maria-Gamla Stans stadsdel finns det en förskola som arbetar aktivt med jämställdhet, Nicolaigården (se artikel här intill).

Norrmalm

Frågan är aktuell inom hela förskole-verksamheten, berättar Ing-Marie Lindgren, utvecklare på barn- och ungdomsenheten. Det finns ingen förskola som arbetar aktivt just nu. Men genusfrågor diskuteras inom de pedagogiska nätverken och två förskolor lämnade in en gemensam ansökan om pengar från Delegationen för jämställdhet i förskolan.

Rinkeby

Det finns inget aktivt arbete just nu, men Gamlebyns förskoleenhet är intresserade (se artikel här intill).

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Två friade efter kravallerna i Rosengård

Malmö tingsrätt frikänner två personer som åtalats efter upploppen i Rosengård den 18 december. I båda fallen underkänner tingsrätten hur polisen identifierat männen.

Fria.Nu

Sophämtarna stäms i Arbetsdomstolen för sin vilda strejk

Nu stämmer Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, de sophämtare som kör för Liselott Lööf AB, Ragnsells och Hellstens i Arbetsdomstolen för att de brutit mot gällande kollektivavtal i och med den olovliga strejken som inleddes i fredags. Även sophämtarna på det fjärde företaget som hämtar sopor i Stockholm, Resta, strejkar men inkluderas inte i stämningen eftersom företaget inte är med i BA.

Fria.Nu

EU driver på om bättre luft på Hornsgatan

Sverige varnas av EU-kommissionen för höga partikelhalter på flera orter i Sverige.

– Vi tycker att det är lyckligt att kommissionen går på staten, säger Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen som driver frågan om den dåliga luften på Hornsgatan för fem familjers räkning.

Analys: Energiöverenskommelse utan stabilitet

Ett historiskt dokument som gör Sverige världsledande eller ett monumentalt miljösvek? Meningarna om regeringens klimat- och energiöverenskommelse går vitt isär. Får inte regeringen med sig socialdemokraterna på överenskommelsen riskerar den i vilket fall som helst att falla vid nästa val.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria