Stockholms Fria

Asylrättsaktivister stoppade kontroversiell utvisning

I måndags klockan 14.30 skulle flight TG 691, som skulle transportera avvisade Lutfur Rahman mot en osäker framtid i Bangladesh, ha avgått från Arlandas terminal fem. Det gjorde det inte. Efter att asylrättsaktivister från Ingen människa är illegal informerat passagerare och kabinpersonal om Lutfur Rahmans situation vägrade piloten att lyfta.

För fyra år sedan flydde Lutfur Rahman Bangladesh för Sverige. I sitt hemland var han aktiv inom ett av oppositionspartiernas ungdomsförbund, och enligt egen utsago riskerar han tortyr om han återvänder. Länsrättens migrationsdomstol gjorde dock bedömningen att han saknade skyddsbehov och skulle deporteras.
Lutfur Raman nekades därefter prövningstillstånd i kammarrätten, och trots att nya bevis sedan dess tillkommit i hans ärende har han inte beviljats någon omprövning av Migrationsverket. När flight TG 691 lyfte från Arlanda skulle han egentligen befunnit sig ombord.

Men i sista stund stoppades Lutfur Rahmans avvisning, åtminstone temporärt. Asylrättsaktivister från nätverket Ingen människa är illegal hade begett sig till flygplatsen där de informerade såväl flygbolag som passagerare om att Lutfur Rahman riskerar tortyr i sitt hemland.
Trots positiva reaktioner från turister på väg till Bangkok, där Lutfur Rahman skulle mellanlanda för vidare transport till Bangladesh, eskorterades aktivisterna ut från terminalen. För Lutfur Rahmans var det sannolikt något av det bästa som kunde ha hänt.
– Vi ställde oss utanför terminalen och delade flygblad där, säger Henrik Andersson. Bussen med personal stannade precis där vi stod. Vi pratade med dem och berättade att Sverige bryter mot internationell rätt genom att deportera någon utan att alla bevis har prövats.
– Vi vädjade verkligen till piloten, nu är det bara du som kan stoppa det här, och han lyssnade verkligen, säger Linn Bursell.

Piloten vägrade, till aktivisternas glädje och förvåning, att lyfta med Lutfur Rahman ombord. Och istället för den långa resan till Bangladesh fick han göra den lite kortare resan tillbaka till flyktingförvaret i Märsta.
I hemlandet väntar ett 15-årigt fängelsestraff för ett grovt våldsbrott som Lutfur Rahman, dömd i sin frånvaro, ska ha begått under en oppositionell demonstration. Problemet är bara att han befann sig i Europa vid tiden för de påstådda brotten.
Dessa uppgifter styrks av officiella dokument från Bangladesh som kommit Lutfur Rahmans juridiska ombud, advokaten Dennis Harding, tillhanda efter avslaget i migrationsdomstolen.
Dennis Harding sände den nya bevisningen till kammarrätten, med en begäran om att ärendet skulle återvisas till länsrätten. När kammarrätten nekande till detta begärde han istället, med stöd i utlänningslagen, att Migrationsverket skulle inleda en ny prövning av ärendet på grund av den nya bevisningen.
Men även Migrationsverket nekade att ompröva Lutfur Rahmans fall, utan att redovisa hur de värderat den nya bevisningen.
– Det här är absolut omständigheter som borde föranleda en ny prövning, säger Dennis Harding. Det är skandal att myndigheterna inte tar det här på större allvar.

Från Migrationsverkets sida är man mycket sparsam med kommentarer i frågan. SFT får också beskedet att den handläggare som fattat beslut om att inte bevilja omprövning inte finns tillgänglig för frågor.
– Det här ärendet har prövats i domstol. Det fick inte prövningstillstånd i migrationsöverdomstolen utan det är länsrättens dom som gäller. Sedan har advokaten skickat in en begäran om nya omständigheter, och där ser man från vår sida inte något skäl att inleda en ny prövning, säger Berit Olsson, införmatör på myndigheten.

Hur har ni värderat den nya bevisning som tillkommit?
– Man har inte ansett att det här har varit skäl för att inleda en ny prövning av ärendet eller för inhibition. Jag kan inte redogöra för det resonemanget, men ärendet är prövat i alla instanser. Det är det viktigaste.
Enligt praxis vid Migrationsverket och domstolarna föreligger inga hinder för att verkställa avvisningar till Bangladesh. Detta trots att samstämmiga internationella rapporter ger bilden av ett land styrt av en hårdför militärregim där bruket av tortyr är utbrett.
Enligt Dennis Harding är de juridiska möjligheterna att upphäva avvisningsbeslutet mot Lutfur Rahman uttömda.
– Aktivisterna har börjat samla namn för honom, det är bra. Men juridisk finns det inget mer jag kan göra, säger han.

Den nya bevisning som skulle kunna utgöra grund för flyktingstatus och asyl kommer alltså sannolikt aldrig att prövas i en svensk domstol.
– Det här är det mest skrämmande ärende jag har haft. Myndigheternas agerande är väldigt klandervärt, säger advokat Dennis Harding.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2022 Stockholms Fria