Skrämmande form av ändamålsglidning | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Skrämmande form av ändamålsglidning

Fredagen den 5 oktober använde polisen pepparsprej mot en facklig blockad. Det var inte första gången, sannolikt inte heller sista. En ny praxis för hur polisen får begagna tvångsmedlet har etablerats. En praxis helt i strid med de motiv som ursprungligen angavs för att låta pepparsprej ingå i polisens arsenal.

Efter vad som betraktades som en framgångsrik försöksverksamhet fick polis i yttre tjänst hösten 2004 rätt att använda pepparsprej. Att använda pepparsprej mot någon innebär enligt Rikspolisstyrelsen 'ett betydande mått av våldsanvändning'.

Samtidigt var den uttalade ambitionen tydlig: tvångsmedlet infördes för att minska behovet av våldsanvändning.

Pepparsprejen förutsågs bli särskilt användbar i vissa situationer. Ställda inför uppgiften att omhänderta en knivbeväpnad och våldsbenägen gärningsman skulle polisen, utan att utsätta sig för ökad risk, kunna använda pepparsprej istället för tjänstevapen.

Tre år senare har en anmärkningsvärd ändamålsglidning skett. Den 21 juli förra året användes pepparsprej för första gången för att bryta upp en facklig stridsåtgärd, när polisen angrep Malmö LS av SAC:s blockad mot Fosie stadsdelsförvaltning.

Polisens agerande väckte, med rätta, uppmärksamhet. På syndikalisternas egna filmer kunde man se hur stillastående blockadvakter på nära håll pepparsprejades i ansiktet, och en förundersökning om tjänstefel inleddes mot tre polismän.

Men förundersökningen lades ner. Monica Mimer, chefsåklagare vid riksenheten för polismål, fann att brott ej kunde styrkas. Detta trots att pepparsprej, enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter, inte får användas mot personer som ingår i en folksamling utan att nödvärn föreligger.

Monica Mimer hänvisade i sitt beslut till polislagens paragraf 8. Där står det att: 'Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås.'

Att polisen, utanför Fosie eller utanför restaurang Friday"s, inte hade kunnat uppnå 'det avsedda resultatet' utan den grova våldsanvändning pepparsprej innebär framstår som en orimlig slutsats. Särskilt i fallet Fosie, där polisen tillgrep pepparsprej utan att ha försökt upplösa blockaden med mindre långtgående våldsåtgärder.

Ingen förundersökning mot polisen kommer att väckas för händelserna utanför Fridays. Monica Mimers beslut har, vilket polisen är medveten om, blivit prejudicerande för vad som betraktas som åtalbart.

Ändamålsglidningen är därmed komplett. Helt i strid med de goda intentioner som låg till grund för att utrusta ordningsmakten med pepparsprej har den nu blivit ett medel som polisen kan använda godtyckligt utan att riskera repressalier.

Med handfallna åklagares goda minne har polisen, som varit drivande i utvecklingen, tillåtits sätta rättsstatens beslutsordning ur spel.

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2021 Stockholms Fria