Pälsfarmare ljög för staten | Stockholms Fria
Fria.Nu

Pälsfarmare ljög för staten

Den statliga utredning från 2003 som hade att granska pälsnäringen grundades på felaktiga uppgifter om antalet verksamma farmer. Pälsuppfödarna ljög för att få bättre villkor, menar organisationen Djurrättsalliansen som kartlagt näringens egentliga omfattning.

Statens pälsdjursutredning som presenterades 2003 hade till uppgift att undersöka förutsättningarna för den svenska pälsnäringens framtid. Men enligt organisationen Djurrättsalliansen baserades den på felaktiga uppgifter. Bland annat påstods att det 2003 fanns 180 verksamma minkfarmer i landet, en uppgift som inhämtades från Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund, SPR.
Utredningen drog slutsatsen att det skulle kosta samhället drygt en miljard kronor att avveckla näringen. Strax efter valet 2006 ändrade emellertid SPR sina uppgifter och hävdar nu att det endast finns 125 minkfarmer i Sverige, vilket skulle innebära att det på fyra år försvunnit 55 farmer.
Men enligt Djurrättsalliansen är det inte mer än högst tio som lagts ner de senaste åren.
– Hade utredningen vetat att det egentliga antalet farmer bara uppgick till drygt två tredjedelar är det troligt att de dragit andra slutsatser om de samhällsekonomiska kostnaderna, säger Daniel Nyberg från Djurrättsalliansen.
– När den borgerliga regeringen förra hösten tog beslutet att inte avveckla minknäringen använde de utredningen som argument för att det skulle bli för dyrt och att det skulle göra många människor arbetslösa.

Djurrättsalliansen har sedan ett halvår arbetat med en kartläggning av branschen, bland annat genom att granska kommunernas inspektionsprotokoll. Den visar att antalet farmer, inklusive chinchillafarmer, som föder upp djur för pälsproduktion uppgår till 133 stycken.

Jörgen Martinsson, vd på SPR, tycker inte att det är svårt att förstå hur det kommer sig att siffran så markant skiljer sig från den som förbundet lämnade 2003.
– Det är inte särskilt märkligt. Det har helt enkelt blivit färre men större enheter. Många äldre uppfödare har lagt ner sina uppfödningar eller köpts upp av yngre producenter. I mitten av 90-talet hade vi 300 medlemmar så man behöver inte vara Einstein för att räkna ut att det här inte är något konstigt.
Jörgen Martinsson vill dock inte ange vilka de farmer som påstås ha upphört eller ombildats sedan 2003 är.
– Eftersom det är ett känsligt område har vi valt att inte lämna ut några som helst uppgifter om våra medlemmar.
Hur många personer som har sin inkomst från pälsnäringen vill han inte heller gå in på.
– Jag har ingen exakt siffra och vill inte göra någon uppskattning eftersom det bör räknas på årsarbetstillfällen. Vissa perioder inom näringen är mer personalintensiva.

Eva Eriksson, som ledde pälsdjursutredningen, har svårt att erinra sig alla detaljer kring arbetet i dag. Men hon kan inte minnas att man kollade upp att det antal farmer som branschorganisationen SPR lämnade verkligen stämde.
– Det viktigaste vi hade att göra var att bedöma vilka förbättringar som borde göras för att näringen skulle vara acceptabel ur djurskyddssynpunkt. Där spelade det inte någon roll hur många farmer som fanns. Men det är klart att om antalet var mindre hade kanske vår kalkyl för näringens ekonomiska värde sett annorlunda ut.

Rekommenderade artiklar

"Sluta fiska torsk i Kattegatt"

Ministrar i EU har träffats och talat om fiske. De bestämde att EU ska fiska mindre torsk år 2008. Men forskare säger att man måste sluta fiska torsk i havet runt Sverige. Annars tar all torsk slut.

Fria.Nu

Oenighet om avdammat Dennispaket

I onsdags överlämnade Carl Cederschiöld sitt trafikpaket för Stockholm till infrastrukturministern. Ingen enighet över blockgränserna har dock kunnat uppnås. Socialdemokraterna vägrade att skriva under förslaget då de anser att finansieringen kommer att slå hårt mot kommun och landsting. Och miljöpartiet menar att det rör sig om ett avdammat Dennispaket.

Nya boenden för våldsutsatta kvinnor

Under 2008 kommer kvinnojourerna i Stockholm att tilldelas 21,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen. Främst satsas pengarna på uppbyggnad av nya verksamheter och boenden för våldsutsatta kvinnor med särskilda behov. Terrafem är en av de föreningar som får ekonomisk draghjälp att starta ett nytt stödboende.

EU fiskar efter för mycket

På onsdagen enades EU:s fiskeministerråd i Bryssel om en minskning av torskkvoterna på åtta procent under 2008. Detta trots upprepade signaler från forskare om att det fordras en nollkvot för att rädda bestånden i Västerhavet och Östersjön.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria