• På Täppvägen i Enskededalen drivs förskolorna Albatross och Måsen enligt en studiemetod utvecklad av L Ron Hubbard, scientologernas grundare.
Stockholms Fria

Förskolor med pedagogik av scientologernas grundare

Förskolorna Albatross och Måsen ligger i Enskededalen på samma adress. De ser helt vanliga ut, men är ett ovanligt inslag i den svenska förskolefloran. Deras förskoleprogram bygger på arbeten av L Ron Hubbard, scientologernas grundare. Karl-Erik Granlund, förskolechef, säger att förskoleverksamheten inte har några kopplingar till scientologin.

I dagarna gick förskolorna Albatross och Måsen på Täppgränd i Enskededalen ut med en inbjudan till föräldrar om dagisplats. Uppe i ena hörnet på inbjudan står att de har en pedagogik som bygger på texter av L Ron Hubbard och hans utbildningssystem Applied Scholastics. L Ron Hubbard var mannen som skapade scientologin, vilket kanske inte alla känner till.

På Applied Scholastics hemsida hittar man ingenting om scientologerna, däremot mycket om L Ron Hubbard. Där kan man också se att fritidshemmet Robin Hood och skolan Studema i Bandhagen använder sig av Applied Scholastics.

På hemsidan finns också information om vilka kändisar som stödjer undervisningsmetoden, bland andra Tom Cruise och John Travolta som är uttalade scientologer.

Scientologerna har i Sverige erkänts som ett religiöst samfund och har därför bland annat vigselrätt och skattelättnader. Men avhoppare kritiserar scientologerna för att vara en sekt och flera har vittnat om att de brutit samman psykiskt eller skuldsatt sig när de varit med i rörelsen.

Karl-Erik Granlund är förskolechef för Albatross och Måsen. Han berättar att pedagogiken Applied Scholastics bygger mycket på ordförståelse och att barnen verkligen ska förstå vad de lär sig. Pedagogiken är det enda speciella med dagiset, säger han.

Har ni några kopplingar till scientologerna?

- Nej, inte annat än att det är samma man som är scientologernas grundare som har utformat studiemetoden som vi använder. Han utvecklade den utifrån sin forskning på 1950-talet.

Den första förskolan på Täppgränd öppnade 1987. 1991 öppnade en förskola till på samma adress. Förut hette Albatross U-care och 1998 skrev lokaltidningen Dalenbladet en artikel om den. Då var sju personer av nio i personalen scientologer.

Hur många i personalen är scientologer nu?

- Det är ett par stycken som är scientologer. Men det påverkar inte vår verksamhet på något sätt.

Karl-Erik Granlund berättar att de flesta som har med förskolorna att göra är 'helt normala människor', som han uttrycker det.

Hur många av föräldrarna är scientologer?

- 75 procent av föräldrarna är normala människor.

Känner de till att L Ron Hubbard skrivit pedagogiken och kopplingarna till scientologin?

- Självklart, vi är helt öppna.

En handläggare på Utbildningsförvaltningen, som vill vara anonym, säger att det råder fri etableringsrätt för förskolor.

- Vi kan inte lägga några aspekter på vilka som etablerar verksamhet. Det är du som kund som avgör om förskolan får finnas kvar. Väljer inga föräldrar förskolan så får den ju slå igen.

Vad innebär det att det är fri etableringsrätt?

- För att bli godkänd måste man presentera verksamheten och den måste följa läroplanen. Man måste också ha ett registrerat företag och inga skulder. Vi kan inte titta på några andra aspekter vad gäller vilka som står bakom verksamheten.

Marianne Sjöström, inspektör för förskoleverksamhet på Utbildningsförvaltningen, berättar att det var några år sedan de inspekterade Albatross och Måsen.

- Men tidigare har vi inte sett något anmärkningsvärt.

Inspektioner av förskolor görs vanligen med några års intervall, eller om någon har klagat på verksamheten.

- Generellt så tycker vi att det är bra om föräldrar ringer in och klagar, så att vi kan göra något åt problemen.

Det har inte kommit in några klagomål på Albatross och Måsen, berättar Marianne Sjöström.

- Det enda jag vet är att de för några år sedan kritiserades för att de inte har varit öppna med att de arbetar enligt Hubbards teorier. Annars har de inte fått någon annan kritik.

Fakta: 

Läs mer:
* www.appliedscholastics.org

* www.scientologikyrkanisverige.info

* http://user.tninet.se/~haj197g/ (skrivet av en avhoppare)

* www.algonet.se/~bigboy1/db/ Magz/498/scientolog498.htm (Dalenbladets artikel om förskolan)

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Två friade efter kravallerna i Rosengård

Malmö tingsrätt frikänner två personer som åtalats efter upploppen i Rosengård den 18 december. I båda fallen underkänner tingsrätten hur polisen identifierat männen.

Fria.Nu

Sophämtarna stäms i Arbetsdomstolen för sin vilda strejk

Nu stämmer Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, de sophämtare som kör för Liselott Lööf AB, Ragnsells och Hellstens i Arbetsdomstolen för att de brutit mot gällande kollektivavtal i och med den olovliga strejken som inleddes i fredags. Även sophämtarna på det fjärde företaget som hämtar sopor i Stockholm, Resta, strejkar men inkluderas inte i stämningen eftersom företaget inte är med i BA.

Fria.Nu

EU driver på om bättre luft på Hornsgatan

Sverige varnas av EU-kommissionen för höga partikelhalter på flera orter i Sverige.

– Vi tycker att det är lyckligt att kommissionen går på staten, säger Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen som driver frågan om den dåliga luften på Hornsgatan för fem familjers räkning.

Analys: Energiöverenskommelse utan stabilitet

Ett historiskt dokument som gör Sverige världsledande eller ett monumentalt miljösvek? Meningarna om regeringens klimat- och energiöverenskommelse går vitt isär. Får inte regeringen med sig socialdemokraterna på överenskommelsen riskerar den i vilket fall som helst att falla vid nästa val.

Fria.Nu

© 2022 Stockholms Fria