Göran bjuder på tårta för 68 miljoner kronor | Stockholms Fria
Fria.Nu

Göran bjuder på tårta för 68 miljoner kronor

Efter utdragna debatter i kammaren klubbades i onsdags det omstridda vårdnadsbidraget igenom. Kristdemokraterna firade med tårtkalas i Stockholms city och oppositionen kontrar med ett eget program för familjepolitik.

Vårdnadsbidraget har varit kristdemokraternas hjärtebarn och det var en nöjd Göran Hägglund som redan innan beslutet formellt fattades firade på Drottninggatan i Stockholm i tisdags.

– Vi bryter nu med en tradition där politikerna har bestämt över familjerna, sade Göran Hägglund, sedan han serverat tårta till kristdemokratiska anhängare och en del nyfikna förbipasserande.

Beslutet innebär att Sveriges kommuner kan välja att införa vårdnadsbidrag på max 3 000 kronor i månaden för barn som är mellan ett och tre år, från och med den 1 juli i år. Målet med vårdnadsbidraget är att underlätta för familjer att kombinera förvärvsarbete och familjeliv. En förälder kan vara hemma på hel- eller deltid och få ut maxsumman eller en del av den; hur detta ska regleras är upp till varje kommun.

Det är svårt att förutse i hur stor utsträckning vårdnadsbidraget kommer att utnyttjas. Enligt regeringens proposition kan ett rimligt scenario vara att en tredjedel av kommunerna inför bidraget och att 15 procent av hushållen med barn i förskoleverksamhet växlar denna mot omsorg i hemmet. Detta skulle kosta kommunerna 245 miljoner kronor samtidigt som de sparar 200 miljoner i frilagda förskoleplatser. Mellan kommunerna sker inkomstutjämning men på nationell nivå minskar skatteintäkterna med 68 miljoner kronor.

Från oppositionen har vårdnadsbidraget pekats ut som en av jämställdhetens största fiender.

– Man tar resurser från det gemensamma, det vill säga skola och förskola och lägger pengarna på att kvinnor inte ska vara på arbetsmarknaden. Det drabbar kvinnorna och det drabbar barnen, som inte får en bra förskola, säger socialförsäkringsutskottets vice ordförande Veronica Palm (s).

Socialdemokraterna presenterade i veckan en rapport där de har utvecklat sin egen familjepolitik. Bland punkterna återfinns förslag om högre tak i föräldraförsäkringen, särskild föräldrapenning för ensamstående och ökad flexibilitet hos arbetsköparna.

Än så länge befinner sig de flesta förslagen på idéstadiet, och de kommer att konkretiseras först när valet närmar sig.

– Men det finns en poäng med att i första skedet försöka tänka fritt kring de här frågorna, säger Veronica Palm.

Att satsa på en kostsam reform när det mesta tyder på att vi går mot sämre tider tycker hon är oklokt.

– Det blir verksamheter som skola och förskola som drabbas på kort sikt. På lång sikt handlar det om jämställdhetspolitiken, kvinnorna skickas tillbaka till 50-talet.

Alliansen menar att jämställdheten ska främjas genom en jämställdhetsbonus, som också träder i kraft den 1 juli. De föräldrar som delar lika på ledigheten får en skattereduktion.

– Den ska vara ett incitament för papporna att ta ut mer föräldraledighet, säger Martin Karlsson, pressekreterare hos Göran Hägglund. Om papporna är hemma mer när barnen är små tror jag det kan öka deras benägenhet att ta ut ledighet för vård av sjukt barn längre fram, det är det nästan bara kvinnorna som gör i dag.

Socialdemokraterna menar att en jämställdhetsbonus kan vara bra, men att den som tagits fram av alliansen är för krånglig och teknisk, samt att man får vänta för länge på pengarna. Istället vill partiet utarbeta en enklare form av bonus.

Rekommenderade artiklar

Lyckad turné för Noaks ark

Många som får en diagnos som hiv-positiva är nyanlända till Sverige. Därför siktar Noaks ark på den under sin sommarturné.

Boende protesterar mot ombyggnader vid Henriksdalsberget

Bostadsområdet på Henriksdalsberget tronar som en borg ovanför det gytter av bilvägar och byggarbetsplatser som präglar västra Sicklaön. I takt med stadsdelens expansion ökar behovet av nya trafiklösningar, men det nuvarande förslaget ses inte med blida ögon av de boende i ”Henkan”.

Sexualbrott granskas av privat lobbygrupp

Unga förövare ska kunna låsas in efter avtjänat straff för att avsluta en obligatorisk behandling. Det föreslår en expertgrupp i syfte att minska antalet våldtäkter.
- Jag förstår viljan och tanken. Men det är farligt att blanda ihop strafflagstiftningen med vårdbehov, säger Alice Åström, vice ordförande i vänsterpartiet.

Fria.Nu

”Ökat skogsbruk räddar klimatet”

Arbetsköparorganisationen Skogsindustrierna lanserade i veckan en kampanj som lyfter fram skogens och skogsbrukets positiva inverkan på klimatet. Skogens förmåga att binda koldioxid bör tas med i beräkningarna när man sätter upp klimatmål, menar man. Men Naturskyddsföreningen, SNF, ser utspelet som ett sätt att plädera för en intensifiering av skogsbruket, vilket går i linje med regeringens skogspolitiska proposition från tidigare i år.

Fria.Nu

Hallå där!

Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ, som i helgen beslutade att ställa upp i EU-valet 2009 och i val till riksdag, kommun och landsting 2010.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria