Stockholms Fria

Marschen mot Bodströmsamhället

Justitieminister Thomas Bodström vilseleder riksdagen och allmänheten för att kunna genomföra allt fler repressiva lagar. Det menar frilansskribenten Oscar Swartz, som under onsdagen presenterade en rapport om övervakningen av tele- och internetkommunikation.

Utvidgad användning av hemliga tvångsmedel, falska identitetshandlingar, hjälp av försvaret i terrorbekämpningen. Raden av nya verktyg och arbetsmetoder för polis och säkerhetspolis växer i snabb takt i dagens Sverige. Nödvändigt för att bekämpa den nya tidens brottslighet, menar förespråkarna. Ett hot mot det öppna samhället och våra mänskliga fri- och rättigheter, säger kritikerna. En stor del av de nya övervakningslagar som klubbats igenom, föreslagits eller utretts rör tele- och internetkommunikation. Om det handlar Oscar Swartz nya rapport som lades fram under ett frukostseminarium arrangerat av tankesmedjan Timbro. Marschen mot Bodströmsamhället. Hur justitieministerns dubbelspel hotar våra grundlagsfästa fri- och rättigheter, är rapportens föga försynta titel.

I rapporten framkommer bland annat att justitieminister Thomas Bodström agerat dubbelt i fråga om Sveriges roll när EU-direktivet om lagring av trafikdata infördes i december 2005. Inför EU-nämnden tycks justitieministern ha framfört relativt blygsamma krav om att kunna spåra begränsade uppgifter om telekommunikation. I EU har linjen snarare varit krav om att all internettrafik ska lagras, inklusive IP-nummer. Det krävs inte heller längre misstanke om grov brottslighet för att polisen ska få begära ut uppgifterna - brott med minimistraff om sex månaders fängelse är skäl nog. Rapporten visar också att förändringen innebär en helomvändning från det tidigare förbud för operatörer att lagra nämnda information.

- Bodström har vilselett svenska riksdagen om den linje Sverige bedriver i EU. Han har sagt en sak inför EU-nämnden och gjort något annat i ministerrådet, säger Oscar Swartz.
Ett annat tydligt fokus i rapporten är de skäl Bodström framfört som bakomliggande behovet av lagförändringar. Terrorism och grov brottslighet kräver att vi brukar dessa nya verktyg, har det låtit. Oscar Swartz ifrågasätter detta och menar att anledningarna till uppstramningarna på övervakningsfronten egentligen är andra.

- Sverige har inga problem med terrorism i dagsläget och det beror främst på den utrikespolitik landet för. Terrorism är inget man kommer åt med repressiv lagstiftning. Polisen vill ha fler verktyg och tydligen tycker Bodström att dessa krav är bra. Men skulle han lägga fram hela paketet för svenska folket skulle han aldrig få igenom det. Därför tvingas han vilseleda, mörka och ibland till och med ljuga för att få igenom sin vilja. Vilket syftet egentligen är är svårt att spekulera i, men Bodström har pushat hårt i EU för att allmän trafikdata och IP-nummer ska lagras. Vilket i praktiken främst har med fildelning att göra, säger Oscar Swartz.

Rapporten bjuder på en hel del frapperande fakta, även om man som läsare skyggar något från Oscar Swartz hårda ton. Justitieministern beskrivs i rapporten både som en 'teknisk och ekonomisk idiot' och för en lögnare vars vilseledande påhitt 'tycks kallblodigt kalkylerade [för] att lura väljare och allmänhet'.

Vad är det då som står på spel? Diskussionen om trafikdatalagring och de ytterligare övervakningsmöjligheter som nu undersöks (se bland annat SOU 2005:38) har ofta varit teknisk och svårbegriplig. Och enligt retoriken har 'den som har rent mjöl i påsen inget att frukta'. Berör övervakningen verkligen allmänheten i stor utsträckning?

- Förändringarna ger staten och myndigheterna otroliga möjligheter att övervaka allt vi gör på nätet. Man kommer att kunna bevaka nätgemenskaper nästan som om de var kriminella gäng, bara man misstänker att en person begått ett brott som kan ge sex månaders fängelse, säger Oscar Swartz.

Under seminariet närvarade även Journalistförbundets Agneta Lindblom Hultén, som breddar diskussionen till att även innefatta de lagförslag om hemliga tvångsmedel som lades fram under våren, men som nu bordlagts ett år. Hon menar att meddelarfriheten och källskyddet är utsatta för starka hot och upprörs över att frågan inte debatteras mer.

Ytterligare en kritiker till 'Bodströmsamhället', Gustav Fridolin, kommenterade rapporten. Gustav Fridolin ifrågasätter dock det starka fokuset på Thomas Bodström som person. 'En enkel måltavla', menar han och påpekar att alliansens troliga justitieminister, Johan Pehrson (fp), för samma hårda linje som Bodström. Kanske vore 'terroristsamhället' eller 'USA-samhället' ett mer korrekt begrepp, funderade han.

- Fast det senare skulle knappast resultera i en Timbrorapport, konstaterar han krasst.

Samtidigt upprörs han starkt av den politik som bedrivs, särskilt hur den genom 'nyspråk' och små, uppstyckade förändringar gjorts obegriplig för allmänheten. Och ytterligare en anmälan till konstitutionsutskottet hinner han med innan han avgår som riksdagsledamot, utlovade han. Miljöpartiet och Gustav Fridolin anmälde för bara en vecka sedan Bodström till KU för hans agerande i Pirate Bay-affären.

- En riktig KU-utfrågning skulle leda till att frågan reddes ut mycket tydligare än vad jag gjort i min rapport. Jag hoppas att Gustav Fridolin menade allvar när han sa att han skulle hinna med en KU-anmälan till innan han avgår i oktober, kommenterar Oscar Swartz senare.

Syftet med rapporten är inte bara att få till stånd en KU-granskning. Oscar Swartz hoppas kunna väcka frågorna i media och tydliggöra debatten. Men ytterst handlar det om vad internet är och vad vi har för visioner kring det, menar han.

- Politikerna är ofta visionslösa. Internet förändrar samhället radikalt. Människor kommunicerar horisontellt istället för att vara mottagare av budskap från tidigare eliter. De som vill reglera trafikdata, digital upphovsrätt och fildelning gör det utifrån en sorts konservatism. De tror att världen är densamma, men det är den inte. Man kan försöka komma åt fildelningen genom att införa ökade möjligheter till övervakning. Men det kommer förstås att uppkomma affärsmässiga motdrag. Entreprenörer som gör vinst på att människor vill ha anonymiseringstjänster och liknande. Det blir nästa logiska steg, förutspår Oscar Swartz.

Ett sådant 'affärsmässigt motdrag' har vi sett prov på redan i veckan. Företaget Delaut.se erbjuder en 'piratförsäkring' som ersätter den som döms till böter för fildelning av upphovsrättsskyddat material.

Fakta: 

Ladda ner rapporten på www.timbro.se/bokhandel eller läs mer på Oscar Swartz blogg, http://swartz.typepad.com/texplorer.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ipred angår dig

Ipred-soppan har antagit en allt märkligare karaktär. När justitieminister Beatrice Ask presenterade regeringens kontroversiella lagförslag den 4 december var slutresultatet en smaklös pulvermix med nya, motsägelsefulla ingredienser, slarvigt och ogenomtänkt islängda i sista stund.

Fria.Nu

Google enas med bokförlagen

Googles jätteprojekt att scanna in alla böcker och göra dem tillgängliga och sökbara på internet rullar vidare. Det har sedan tidigare varit möjligt att söka igenom text i sju miljoner böcker, varav vissa har kunnat läsas i sin helhet, medan upphovsrättsskyddade böcker bara har kunnat visas i mycket begränsad omfattning.

Fria.Nu

Stor succé för Radioheads experiment

När Radiohead lade ut sitt senaste album In rainbows för fri nedladdning (mot valfri kostnad) var det många som tvivlade. Skulle någon betala om publiken själv fick välja?

Fria.Nu

Fildelaren: Jag är orkeslös

Den 31-årige Linköpingsbo som fälldes för fildelning i det hittills största fildelningsmålet kommer inte att överklaga sin dom.

Fria.Nu

Tusentals ljudböcker sprids på Pirate bay

Svenska förläggareföreningen, SvF, har påbörjat en kartläggning av i vilken omfattning ljudböcker sprids olovligt via nätet. Vid ett stickprov 19–20 februari fanns 4669 ljud- och talböcker tillgängliga på Pirate bay, skriver tidningen Svensk bokhandel.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria