Svensk-kubanska föreningen försvarar massarresteringar | Stockholms Fria

Debatt


Martin Holmström
Stockholms Fria

Svensk-kubanska föreningen försvarar massarresteringar

Förra veckan (debatt 16/8-08) kritiserade Eva Björklund, redaktör för Tidskriften Kuba, Internationella torget för att de nekar Svensk-kubanska föreningen att ställa ut i deras monter på bokmässan. Här följer en replik från Internationella torget.

Internationella torget är ett nätverk av över 65 organisationer, förlag och myndigheter som på olika sätt arbetar med utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och för att uppmärksamma de internationella frågorna i Sverige.

Svensk-kubanska föreningen är en av ett flertal organisationer som tillhör Solidaritetshuset, som sedan många år är en av utställarna på Internationella torget. Svensk-kubanska föreningen deltog på Internationella torget 2003, men har sedan dess inte ställt ut hos Internationella torget.

När Svensk-kubanska föreningen 2003 var med så försvarade de den kubanska regimens massarresteringar av 75 oppositionella som dömdes till långa fängelsestraff. Amnesty International har fördömt rättegångarna och betraktar de 75 dömda som samvetsfångar. Det inträffade diskuterades därefter av Internationella torgets ledning där vi enades om att vi vill ha högt i tak, men att vi drar gränsen vid organisationer som försvarar en regims rätt att fängsla oliktänkande. De mänskliga fri- och rättigheterna är okränkbara, anser vi.

Fram till i år, 2008, har vi aldrig behövt diskutera frågan om Svensk-kubanska föreningens medverkan eftersom de inte gjort anspråk på att få delta hos oss. Men i år ville de det och styrgruppen beslöt att säga nej med följande motivering: Svensk-kubanska föreningen har tidigare framträtt på Internationella torget och försvarat en diktaturs rätt att fängsla oliktänkande. Vi har dessutom konsulterat olika Kuba-kännare som bekräftar bilden av en organisation som okritiskt stöder en diktatur som regelbundet kränker de mänskliga fri- och rättigheterna. Beslutet i styrgruppen att avvisa Svensk-kubanska föreningen från Internationella torget var enhälligt.

Med detta har Svensk-kubanska föreningen och Solidaritetshuset inte låtit sig nöja. Vi har blivit uppvaktade ett antal gånger för att beslutet ska ändras och kommer därför att på ett stormöte den 28 augusti ha en extrainsatt punkt som ska behandla Svensk-kubanska föreningen. På mötet har alla deltagande medlemmar i nätverket möjlighet att ta ställning till Svensk-kubanska föreningens eventuella deltagande. Vi återkommer gärna med resultatet efter den 28 augusti då Internationella torgets alla medlemmar sagt sitt.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Öppet brev till socialdepartementet

Lagen om personlig assistans ändrades den 1 juli i år. De nya reglerna gör det bland annat svårare att spara ihop en ekonomisk buffert som kan behövas vid kostsamma resor. Vi publicerar här två brev som Erik Ljungberg skickat till socialutskottet och socialdepartementet.

Debatt
:

Försköning av Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm Lobbyisterna på Bil Sweden målar just nu, tillsammans med allianspartierna, upp en utopisk bild av Stockholm, förutsatt att vi bygger den starkt ifrågasatta motorleden Förbifart Stockholm. Motorleden beräknas öka biltrafiken i länet med 4 procent, vilket är en underdrift. All erfarenhet och alla studier från tidigare vägbyggen visar att trafiken ökar i genomsnitt 15–20 procent bara några år efter att en ny motorväg står klar. Södra länken, som var projekterad för en trafikökning på 6 procent, är nu uppe i en 18-procentig ökning.

© 2021 Stockholms Fria