Fria.Nu

Sverige fällt för åsiktsregistrering

Regeringen överklagar inte en dom i Europadomstolen som slår fast att Sverige har brutit mot de mänskliga rättigheterna genom åsiktsregistrering.
- Vi är kort sagt jävligt nöjda, säger Proletären FF:s ordförande Bengt Frejd.

Bengt Frejd och ytterligare fyra personer som har blivit åsiktsregistrerade av Säpo vann i början av sommaren mot den svenska regeringen i Europadomstolen för mänskliga rättigheter och i onsdags vann domen laga kraft och går inte längre att överklaga.

Domen slår fast att Sverige har brutit mot fyra punkter i den europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna: Rätten till skydd för privat- och familjeliv, yttrandefriheten, mötesfriheten och rätten att få sin sak prövad hos en nationell myndighet.

Tre av de inblandade, Bengt Frejd, Staffan Ehnebom och förre vänsterpartistiske europaparlamentarikern Herman Schmid, registrerades med början på 1960- eller 1970-talen för att de var aktiva på vänsterkanten.

- Men det här är inte ett historiskt problem. Alla som greps på Hvitfeldtska gymnasiet under EU-toppmötet 2001 registrerades ju till exempel. Då sa polisen att de inte hamnade i ett åsiktsregister utan ett spaningsregister men det var ju samma slags uppgifter som man samlade in om oss också: vilka möten vi gick på och vilka vi träffade. Så de har bara bytt namn på det, säger Herman Schmid.

De två andra som nu har vunnit i Europadomstolen är Per Nygren, journalist på Göteborgs-Posten som har skrivit flera artiklar om nazism och om Säpo, och människorättskämpen Ingrid Segerstedt-Wiberg som registrerades på grund av att det fanns en hotbild mot henne. I hennes fall anser inte Europadomstolen att Säpo gjort sig skyldig till några kränkningar, däremot gäller för henne likaväl som för de andra att hon borde ha kunnat få sin begäran att få tillgång till sin akt prövad hos en nationell myndighet.

Europadomstolens dom ger dock inte de inblandade rätt att se hela sina akter hos Säpo. Istället är det just för de uppgifter som redan har lämnats ut som Sverige fälls - de anses inte vara av någon betydelse för Sveriges säkerhet och borde därför inte ha registrerats, eller åtminstone inte ha sparats i över trettio år. Eftersom domstolen inte har fått se resten av informationen utgår den från att den är av större relevans. Säpo vägrar lämna ut informationen med hänvisning till att det skulle avslöja deras arbetsmetoder.

De som nu har vunnit tror ändå att deras dom kommer att sätta press på SÄPO och regeringen. Alla som har fått ut en del av sin akt kan gå till en domstol och begära skadestånd i enlighet med Europadomstolens dom, som gav de åsiktsregistrerade mellan 5 000 euro och 7 000 euro.

Det mesta av SÄPO:s gamla material har nu flyttats till Riksarkivet där det är lättare att få tillgång till det. Men när de fem som drivit domstolsprocessen gick dit fick de höra att deras akter inte fanns där, vilket berodde på att SÄPO fortfarande såg dem som aktuella.

- Det är ett märkligt rättsläge när det brottsliga förhållandet får fortgå, säger Herman Schmid.

Parallellt med domstolsprocessen har de inblandade bildat opinion och samlat in 350 000 namn.

- Öppna Säpos arkiv, det är så att säga ett rimligt krav, säger Bengt Frejd.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Aktion mot Värtaverket

På lördagen demonstrerade ett par hundra personer mot Fortums delvis koleldade fjärrvärmeverk i Värtahamnen.

EU ska få gemensamt försvar

Det nya EU-fördraget säger att EU ska satsa mer på militären och ha ett gemensamt försvar. Sverige och de andra neutrala länderna behöver inte vara med. Men det är otydligt skrivet. I framtiden kan man tolka texten annorlunda, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap.

Fria.Nu

Oklart om Sverige slipper ingå i EU-försvar

EU:s medlemsländer är överens om att satsa mer på militären och konstaterar i sitt nya fördrag att unionen ska få ett gemensamt försvar. Sveriges regering tycker inte att det behövs någon folkomröstning om saken.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria