Skatteparadisen fortsätter gå säkra | Stockholms Fria
Fria.Nu

Skatteparadisen fortsätter gå säkra

Precis som många kritiker befarat tycks inte det senaste försöket att bekämpa Europas så kallade skatteparadis leda till några resultat.

Nyligen träffades 200 finansiella experter för att diskutera möjliga åtgärder mot internationell skatteflykt. Mötet skedde inom OECD:s regi och platsen var Monte Carlo i Monaco - ett av Europas mest välkända skatteparadis.

- Vi diskuterade åtminstone frågan om skatteflykt i ämnets geografiska hjärta. Monaco har ett mycket dåligt rykte till och med inom de finansiella kretsarna, säger en fransk finansiell expert till IPS.

Andorra, Liechtenstein och Monaco utgör de tre sista skatteparadisen i Europa som av OECD anklagas för att inte vara samarbetsvilliga i fråga om finansiell transparens och informationsutbyte inom bankvärlden.

Men även om mötet inte ledde till några konkreta resultat så var det ett tecken på att kampen mot skatteflykt och pengatvätt är tillbaka på den internationella dagordningen.

Skatteparadisen utgörs av länder eller regioner inom länder där skatterna är väldigt lågt satta eller icke-existerande. De låga skatterna lockar till sig förmögna personer och företag som skriver sig i regionerna för att undgå att beskattas i hemlandet. Men platserna lockar även till sig personer som sysslar med penningtvätt eftersom det sällan ställs några frågor om varifrån pengar kommer eller vart de är på väg.

Organet Financial Action Task Force, FATF, har bekämpat skatteparadisen sedan början av 90-talet. Hittills har dock OECD:s och FATF:s ansträngningar varit i stort sett resultatlösa.

I oktober anordnade OECD en internationell konferens i Paris i syfte att skapa en samstämmighet kring kraven på hårdare regler för skatteparadisen. Mötet hade sammankallats av den franska och tyska regeringen. Dessa båda länder går i täten för kraven på att skatteparadisen ska regleras betydligt hårdare.

- Vi har gått med på att låna ut pengar till bankerna för att förhindra att de går i konkurs, och de kan inte samtidigt fortsätta att samarbeta med skatteparadisen, sade den franske presidenten Nicolas Sarkozy inför OECD-mötet.

Enligt OECD-chefen Angel Gurría finns det motsvarande 50 biljoner kronor (en biljon motsvarar ett tusen miljarder) samlade i världens olika skatteparadis.

Den oberoende organisationen Tax Justice Network bedömer att siffrorna är ännu högre - att motsvarande 80 biljoner kronor finns undangömda för beskattning i Europas skatteparadis.

För åtta år sedan beräknade IMF att den sammanlagda summan som fann samlad i världens skatteparadis låg på motsvarande 8 biljoner. Om beräkningarna stämmer har alltså summorna som gömts undan i skatteparadisen ökat betydligt under de senaste åren.

Många experter menar att kampen mot skatteparadisen hittills inte har uppnått några egentliga resultat. Jean Merckaert, som arbetar inom en fransk analysgrupp som granskar skatteparadisen, välkomnar därför att debatten nu tycks ha vaknat till liv igen. Men han hyser inga förhoppningar om några snabba resultat.

- Trots att mer än tio år har gått sedan man inom flera internationella forum började diskutera hur skatteparadisen skulle åtgärdas, tvingas vi nu erkänna att ingenting har förändrats. Vissa EU-länder, däribland Tyskland, har i stället valt att agera mot de medborgare som försöker fly undan skatt genom att föra över sina pengar till hemliga bankkonton i andra länder.

Den franske domaren Renaud Van Ruymbeke, som lett fler undersökningar om ekonomiska brott, berättade dock nyligen i en intervju i tidningen Le Monde om hur svårt det kan vara att få fram information.

- Monaco har förblivit ett svart hål inom den finansiella globaliseringen, berättade Renaud Van Ruymbeke för tidningen

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Frankrike vill utvisa tusentals papperslösa

Den franska regeringen tänker utvisa omkring 20 000 papperslösa. De flesta kommer från afrikanska länder söder om Sahara. I andra länder i Europa har flera hundra tusen papperslösa fått uppehållstillstånd.

Fria.Nu

Invandrarnas bidrag kan inte bara mätas i pengar

Frankrikes invandrare har bidragit med enormt mycket till landet - och deras insatser kan inte bara mätas i ekonomiska termer. Det menar de kvinnor med nordafrikanska rötter som i ett öppet brev vädjar till förortsungdomarna att inte förstöra det land som deras familjer varit med och byggt upp.

Fria.Nu

Upproret sätter eld på den franska politiken

Vilka bränner bilar, skolor och affärer i Frankrike? Maffian och religiösa extremister, säger vissa franska politiker. Fattiga, arbetslösa unga människor som gör uppror, säger andra. Vissa vill stoppa upproret med hjälp av armén. Andra vill utveckla förorterna.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria