Fria.Nu

USA och Israel förbereder för flerfrontskrig

3 000 ton krigsmateriel är på väg från USA till Israel. Många upprörs över leveransen som ses som ett stöd till den blodiga attacken mot Gaza. Men Michel Chossudovsky skriver att dessa vapen snarare är till för en attack på Iran. Ammunitionen för Gazainvasionen levererades av USA för länge sedan.

ANALYS: USA:s och Israels militära samarbete

En mycket stor last på 3 000 ton amerikanskt krigsmateriel är schemalagd för att skeppas till Israel. Det beskrivs som en ovanligt stor leverans av källor som nyhetsbyrån Reuters har talat med:

– Sådana här beställningar har vi inte sett mycket av på marknaden genom åren, säger en handelsagent som vill vara anonym.

Även andra handelsmän med insyn bekräftar för Reuters att den här leveransen är något särskilt. Det rör sig om över 300 containrar märkta ”ammunition” som ska fraktas från en grekisk till en israelisk hamn av ett civilt sjöfartsbolag i två omgångar nu i januari, enligt ”känsliga dokument” som Reuters har sett. (Grekland har efter kritik från oppositionen stoppat leveransen, som nu kommer att ta en annan rutt. Red. anm.)

Enligt andra uppgifter har dessutom en liknande last på nära 1 000 containrar nyligen skickats: ”Känsliga dokument tyder på att ett tyskt skepp som hyrts in av USA i början av december också fraktade en rejäl vapenlast som vägde över 2 600 ton från North Carolina till Ashdod”, uppgav iranska Press TV den 10 januari. Är dessa stora leveranser knutna till invasionen av Gaza? Enligt Reuters gjordes USA:s försvarshögkvarter Pentagons begäran om att transportera materialet på ett handelsfartyg den 31 december, fyra dagar efter att Israel började bomba Gaza.

Analytiker har snabbt dragit slutsatsen att de två lasterna krigsmateriel var avsedda för Israels krigsmakt för dess invasion av Gaza, men det är en missuppfattning. Förberedelserna för ”Operation gjutet” bly (Israels namn på Gazaoffensiven) började redan förra sommaren. Amerikanska vapen till insatsen beställdes i september och har redan levererats. Enligt Jerusalem Post ankom en last med nya lättviktiga bunkersprängarbomber i november, och de har använts i Gaza sedan luftbombningarnas första dag den 27 december.

När en planerad militär operation genomförs införskaffas alltid vapen i förväg, och så har skett även i det här fallet. Det är högst osannolikt att de nya leveranser som nu görs är avsedda att användas i Israels militära operation i Gaza. Detta bekräftas också av amerikanska militära källor:

– USA:s militär placerar lager i en del länder om det skulle behövas materiel med kort varsel. Den här leveransen är inte ett stöd till situationen i Gaza, säger en källa till Reuters.

De aktuella leveranserna är alltså i storleksordningen 3 000 ton. Det tyder på att det inte är ammunition utan tunga vapen som överförs till Israel. Vad skeppslasterna än innehåller är de till för att användas i en framtida militär operation i Mellanöstern.

Sedan scenariot Theater Iran near term operation (”Krigsskådeplats Iran, operation inom en nära framtid”) lanserades av Pentagon i maj 2003, ses en upptrappning som en möjlighet – ett scenario som innefattar militära operationer riktade mot Iran och Syrien. Dessa leveranser tyder på att upptrappningsscenariot inte bara lever vidare utan kan ha kommit in i en mer aktiv fas i USA:s och Israels militära planering.

Israel började bygga upp ett lager av USA-tillverkade bunkersprängare 2005. I en av de största vapenaffärerna på åratal mellan de två allierade kom man överens om att leverera 5 000 så kallade smarta bomber.

”Pentagon meddelade kongressen att bomberna är avsedda att upprätthålla Israels kvalitativa övertag [gentemot Iran], och föra USA:s strategiska och taktiska intressen framåt” rapporterade Jerusalem Post 2004.

I detta sammanhang är det värt att notera att Israel begärde bunkersprängarbomber från Pentagon förra sommaren. Det gällde då en mycket tyngre variant än de som nu fälls över Gaza och det uttalade syftet var att använda dem i händelse av en militär insats mot Iran. Men i september 2008, enligt amerikansk och israelisk press som citerar Pentagontjänstemän, avslogs Tel Avivs begäran. Enligt rapporterna vägrade Washington kategoriskt att leverera tunga bomber för attacker mot Irans kärntekniska anläggningar.

I mitten av september gick USA istället med på att sälja 1 000 stycken GBU-39 [lättviktiga bunkersprängare] som enligt israeliska militära experter ”skulle kunna vara ett kraftfullt nytt vapen” mot underjordiska installationer i Gaza och Libanon, rapporterade AP. Så när Israel begärde vapen som USA antog skulle användas för att bomba Iran sade USA nej, och tillade uttryckligen att man inte vill se en israelisk attack mot Iran. Och då blev det inte heller någon israelisk attack mot Iran. De ovanligt stora artilleritransporterna som nu genomförs skulle normalt kräva kongressens godkännande, men så vitt vi vet finns inga offentliga dokument som visar på ett sådant godkännande.

Kan det vara så att Israels begäran om leverans av tunga bomber för en attack mot Iran har godkänts av Washington utan den amerikanska kongressens vetskap? Det är en fråga som måste ställas i den amerikanska kongressen.

Israels missilförsvar upprustas med nytt radarsystem

I början av januari, mitt under brinnande krig, skickade Pentagon omkring 100 soldater från sitt europeiska kommando EUCOM för att hjälpa Israel att inrätta ett nytt sofistikerat radarsystem för missilförvarning.

Projektet är en del av ett militärt stödpaket till Israel som godkändes av Pentagon i september 2008, skriver nättidningen Defense Talk:

”Den israeliska regeringen begärde systemet för att bidra till försvaret mot ett potentiellt missilangrepp från Iran. Försvarsminister Robert Gates undertecknade utplaceringsordern i mitten av september, bekräftade Pentagons presstalesman Geoff Morrell på en presskonferens den 30 september. När det är i full drift kommer systemet att kunna spåra och identifiera små objekt på långa avstånd och på mycket hög höjd, till och med i rymden, enligt tjänstemän på USA:s missilförsvarsbyrå. Det kommer också att integrera Israels missilförsvar med USA:s globala nätverk för missilupptäckt.”

– Det finns ett växande hot från ballistiska missiler i regionen, i synnerhet från Iran. Och ingen i regionen har anledning att känna sig mer nervös över detta hot än israelerna. Och det gör de helt klart, och de har bett om vårt stöd, sade Geoff Morrell enligt Defense Talk.

Det nya radarsystemet möjliggör för Israel att skjuta ner missiler innan de har kommit in över det egna territoriet. Systemet kommer också att integrera Israels missilförsvar med USA:s globala nätverk för missilupptäckt. Innebörden av detta är att det är Washington som bestämmer. USA snarare än Israel skulle kontrollera luftförsvarssystemet:

– Detta är och förblir ett amerikanskt radarsystem. Så det här är inte något vi ger eller säljer till israelerna, och det är något som sannolikt kommer att kräva USA-personal på plats för att fungera, enligt Pentagons Geoff Morrell, den här gången citerad i Israel National News.

Med andra ord kontrollerar den amerikanska militären Israels luftförsvarssystem som är integrerat i det amerikanska globala missilförsvaret. Under dessa omständigheter kan Israel inte starta ett krig mot Iran utan samtycke från USA:s militärledning, trots att det ibland framstår som så i media. Länderna är nära allierade och tar militära beslut tillsammans. Även de stora transporter av amerikanskt artilleri – som planeras att komma fram till Israel strax efter installationen av Barack Obama som USA:s president och överbefälhavare – är en del av det bredare programmet för amerikanskt-israeliskt militärt samarbete med fokus på Iran.

Förstärkningen av Israels missilförsvar i kombination med stora transporter av amerikanska vapen ingår i ett upptrappningsscenario som kan leda världen in i ett vidare krig i Mellanöstern under Obamas regering. Kontinuiteten i den militära planeringen garanteras av att Robert Gates blir kvar som USA:s försvarsminister i den nya administrationen.

Till sist ska det sägas att militär upptrappning på den ena sidan leder till samma sak på den andra sidan, precis som under Kalla kriget. Iran har svarat på det israelisk-amerikanska initiativet genom att förstärka det egna missilförsvaret med stöd från Ryssland, skriver Asia Times. Enligt färska rapporter har Moskva och Teheran förhandlat om rysk leverans av system för försvar mot medeldistansattacker.

Fakta: 

• Michel Chossudovsky är professor i ekonomi vid Universitetet i Ottawa, Kanada. Han har skrivit boken America’s ”War on Terrorism”, Global Research, 2005. Global Research är en oberoende forsknings- och mediegrupp bestående av författare, forskare, journalister och aktivister. Artikeln är översatt av Caspar Behrendt.

• Israel tar emot cirka 2,5 miljarder dollar om året i militärt bistånd från USA. Enligt en överenskommelse mellan president Bush och premiärminister Olmert ska stödet öka till nära 3 miljarder om året över en tioårsperiod. Omkring 75 procent de vapen Israel köper för stödpengarna måste komma från USA:s vapenindustri. (Källa: Haaretz)

• Först Hamas, sedan Iran? Enligt en annan analys som publicerats på Michel Chossudovskys Global Research är det nödvändigt för Israel att slå ut Hamas för att i framtiden kunna attackera Iran utan att riskera ett tvåfrontskrig. Av samma anledning attackerades Hizbollah 3006, enligt skribenten. USA:s tidigare FN-ambassadör John Bolton sa nyligen till Fox News att "även om vårt fokus självklart är Gaza nu så kan kan det här utveckla sig till en mycket vidare konflikt. Vi står inför ett potentiellt flerfrontskrig."

• TIRANNT – "Krigsskådeplats Iran inom en nära framtid" är ett militärt scenario som lanserades av USA:s militär i maj 2003, efter invasionen av Irak. Planen identifierade tusentals mål inne i Iran och byggde på en "Shock and awe"-strategi precis som Irakinvasionen. I scenariot deltar både Nato och Israel i operationen. Bland annat skulle tyska skepp placeras i östra Medelhavet under FN-mandat. (Källa: Global Research)

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

Starkt stöd för Obama efter hundra dagar

Analys | Barack Obama har lyckats skapa förbättrade relationer mellan USA och andra länder under de hundra första dagarna på presidentposten – även om det än så länge mest handlar om löften än verkliga förändringar.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria