Fria.Nu

Analys: Energiöverenskommelse utan stabilitet

Ett historiskt dokument som gör Sverige världsledande eller ett monumentalt miljösvek? Meningarna om regeringens klimat- och energiöverenskommelse går vitt isär. Får inte regeringen med sig socialdemokraterna på överenskommelsen riskerar den i vilket fall som helst att falla vid nästa val.

Kärnkraften har länge varit en het potatis i svensk politik. Ska den avvecklas, i enlighet med resultatet av folkomröstningen 1980, eller ska den vidareutvecklas? I torsdags kom svarset: enligt regeringens klimat- och energiöverenskommelse ska kärnkraften fortsatt vara en av de grundpelare som svensk energiförsörjning vilar på. Ett beslut som upprör både opposition och miljörörelsen.

De äldsta befintliga svenska reaktorerna väntas ha tjänat ut någon gång under 2020-talet, och prospektering av nya reaktorer tar tid. Därför, menar regeringen, var det hög tid att komma med ett sådant här beslut nu. Nya reaktorer får byggas, utan statliga subventioner, men högst tio får vara i drift samtidigt, enligt alliansens överenskommelse.

Domen från miljörörelsen över paketets olika beståndsdelar är hård. Naturskyddsföreningen menar att regeringens mål om minskade utsläpp av växthusgaser om 40 procent till år 2020 endast är en dimridå, och att satsningen på kärnkraft leder till ökade miljöskador. Målen för energipolitiken överensstämmer endast med EU:s minimikrav, påpekar organisationen.

Greeenpeace, å sin sida, reagerar föga förvånande starkast på beslutet om en fortsatt kärnkraftsanvändning. Föreningen kallar centerns agerande för ett brott mot centerns gröna ryggrad och enbart en eftergift för att hålla ihop regeringen.

Centerpartiledaren Maud Olofsson uttrycker däremot ingen tvekan om att överenskommelsen är värd en vidareutvecklad kärnkraft.

– Det är en kompromiss som vi alla kan leva med och alla kan glädjas åt, sade hon under torsdagens presskonferens.

Reaktionerna från olika delar av det svenska näringslivet var till stor del positiva. Svenskt näringslivs vd Urban Bäckström berömmer särskilt Maud Olofsson för hennes insats.

Frågan är då hur länge denna överenskommelse kommer att gälla, om inte alliansen får med sig oppositionen? Går inte något av oppositionspartierna med på villkoren i uppgörelsen riskerar den att bli meningslös, eftersom den vid ett maktskifte kan rivas upp redan vid nästa val. Det finns ingen långsiktighet och stabilitet för kraftindustrin att hämta i en sådan överenskommelse.

Hur ställer sig då oppositionen? Alliansen uttryckte under torsdagens presentation både uppmaningar och förhoppningar om att socialdemokraterna skulle ”kasta stridsyxan i sjön” och att förslaget borde kunna tilltala partiet.

Men Mona Sahlin (s) säger att partiet vill satsa på en snabb utbyggnad av förnybar energi och inte på en dyr utbyggnad av kärnkraften. Samtidigt betonar hon att hon kommer att lyssna till vad Maud Olofsson har för svar på oppositionens frågor under de överläggningar som alliansen kommer att bjuda in till.

Miljöpartiet har tidigare i år svängt från att kräva en avveckling av kärnkraften inom tio till tolv år till att mena att reaktorerna kan användas till dess att de tjänat ut. Men steget därifrån till att acceptera att nya reaktorer byggs är långt. Regeringens nya förslag kallas av partiets språkrör Peter Eriksson för ett sabotage av förnybar energi.

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly säger att en nybyggnad av reaktorer inte är acceptabel. Och alla tre partier menar att reaktorbyggen kommer att ta resurser från och minska satsningarna på förnybar energi.

Var i oppositionen hade alliansen då tänkt hämta sitt stöd? Ja, kanske blir det ändå i slutänden så, som Jan Björklund uttrycker förhoppningar om, att socialdemokraterna lyssnar till de tunga industrifacken – som vill ha garanterad tillgång till billig el för att säkra jobben. Men så sent som på torsdagen hävdar Mona Sahlin tillsammans med partiets energipolitiska talesman Tomas Eneroth i en debattartikel i SvD att ny kärnkraft är dyr och att fokus måste läggas på vindkraft och energi från skog och jordbruk. Samtidigt står det ingenstans tydligt att socialdemokraterna är helt emot en nybyggnation av kärnkraft. Och partiet har tidigare stått vacklande i frågan.

En annan komplikation för socialdemokraterna nu är oppositionens samarbete för att försöka bilda en gemensam regering 2010. Sviker socialdemokraterna mp och v nu kommer de att få svårt att få med sig de båda småpartierna i fortsättningen.

Fakta: 

<h2>Mål för 2020 i alliansens klimat- och energiöverenskommelse:

50 procent av energin ska vara förnybar

10 procent förnybar energi i transportsektorn

20 procent effektivare energianvändning

40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser, varav en del av minskningarna kan ske i andra länder.

Kärnkraften:

Nya reaktorer får byggas i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals.

Maximalt tio reaktorer får vara i drift samtidigt.

Målsättningen är att ägarna ska separeras från varandra – de tre kärnkraftverken ägs nu tillsammans av Vattenfall, E.ON och Fortum.

Större krav ska ställas på företagens försäkringar för reaktorerna.

Samtidigt ifrågasätts om regeringen verkligen kan ändra beslutet från folkomröstningen 1980 – att kärnkraften ska avvecklas – utan att hålla en ny folkomröstning.</h2>

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hallå där Inger Widell...

... som är aktiv inom Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen och som arrangerar en demonstration på Mynttorget 12.30 på lördag, med avmarsch mot Sergels torg 13.00.

Svenskar prioriterar förnybar energi före kärnkraft

Majoriteten av svenskarna prioriterar en investering i förnybar energi. Bara 15 procent vill helst satsa på nya kärnkraftverk. Det visar Naturskyddsföreningens nya opinionsmätning. Men moderaternas miljötalesperson Sofia Arkelsten är inte orolig över siffrorna.

Fria.Nu

Två friade efter kravallerna i Rosengård

Malmö tingsrätt frikänner två personer som åtalats efter upploppen i Rosengård den 18 december. I båda fallen underkänner tingsrätten hur polisen identifierat männen.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria