Fria.Nu

Sophämtarna stäms i Arbetsdomstolen för sin vilda strejk

Nu stämmer Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, de sophämtare som kör för Liselott Lööf AB, Ragnsells och Hellstens i Arbetsdomstolen för att de brutit mot gällande kollektivavtal i och med den olovliga strejken som inleddes i fredags. Även sophämtarna på det fjärde företaget som hämtar sopor i Stockholm, Resta, strejkar men inkluderas inte i stämningen eftersom företaget inte är med i BA.

– Den här konflikten är en olovlig, olaglig konflikt som inte ska finnas på svensk arbetsmarknad. Trots att det är fredsplikt så gör de så här. Då har vi gått in till till arbetsdomstolen. Och så kräver vi skadestånd om 4 000 kronor per anställd, säger Anders Norberg, förhandlingschef på BA.
– Man kan inte agera som de gör, då skulle det bli kaos på arbetsmarknaden. Det gynnar ingen. Det gynnar inte dem, det gynnar inte oss och det gynnar inte stockholmarna.

Anledningen till strejken är att Liselott Lööf AB som vunnit upphandlingen om hushållsavfall i tre distrikt i Stockholm nu erbjuder de anställda andra och i många fall sämre villkor. Istället för en lön som varierar beroende på hur mycket sopor som hämtas så erbjuds sophämtarna en fast lön om 27 000 kronor i disktrikten utanför innerstaden och 29 000 kronor i innerstaden, vilket innebär att flertalet kommer att tjäna mindre än nu. Dessutom ökar arbetsbelastningen då Liselott Lööf AB drar in en bil i två distrikt.
– Det här är en hyfsat hög lön, om man jämför med att man tjänar 23 000 kronor i månaden för motsvarande arbete ute i landet, säger Anders Norberg.

Magnus Lundberg, som i vanliga fall kör hushållsavfall för Resta, befinner sig i Högdalen där sophämtarna samlas varje dag under den vilda strejken. All hämtning av hushållsavfall i staden har upphört, utom vid sjukhus och äldreboenden, där sophämtarna kör bort soporna trots strejken.
– Vi tycker att det är viktigt att sjukhusen fungerar och inte drabbas av konflikten, säger Magnus Lundberg, och berättar att Resta under dagen har försökt hyra in personal från bemanningsföretag, men att de gav upp och kom tillbaka efter tre-fyra timmar, utan att ha genomfört sophämtningen.
Stämningen från BA var väntad och förändrar inte någonting nu för sophämtarna, menar Magnus Lundberg.
– Vi är i Högdalen varje dag tills vi får igenom våra krav. Politiker och företag ska träffas och ta tag i frågan och införa ett belastningstak. Det kommer att innebära att fler får sänkt lön, men vi tar det för att det ska bli rättvist för alla.
Ett belastningstak skulle ligga på 40-45 ton hushållsavfall varje vecka, nu kan vissa komma upp i 70-80 ton i veckan.
– Med ett tak har vi en chans att jobba till pension och få en trygghet. Vi kräver också att personalen följer med när det blir en ny upphandling, säger Magnus Lundberg.
Från BA:s menar man att sophämtarnas krav är orealistiska.
– Ett belastningstak är något som vi ständigt för en diskussion om, vi hade ett möte med Transport om det senast den 21 januari, vi ska ha möte i februari och mars. Det är något man får titta på tillsammans och införa om det behövs. Men det går inte att ändra på över en dag, säger Anders Norberg.
Under morgondagen kommer Arbetsdomstolens utslag om stämningen från Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Två friade efter kravallerna i Rosengård

Malmö tingsrätt frikänner två personer som åtalats efter upploppen i Rosengård den 18 december. I båda fallen underkänner tingsrätten hur polisen identifierat männen.

Fria.Nu

EU driver på om bättre luft på Hornsgatan

Sverige varnas av EU-kommissionen för höga partikelhalter på flera orter i Sverige.

– Vi tycker att det är lyckligt att kommissionen går på staten, säger Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen som driver frågan om den dåliga luften på Hornsgatan för fem familjers räkning.

Analys: Energiöverenskommelse utan stabilitet

Ett historiskt dokument som gör Sverige världsledande eller ett monumentalt miljösvek? Meningarna om regeringens klimat- och energiöverenskommelse går vitt isär. Får inte regeringen med sig socialdemokraterna på överenskommelsen riskerar den i vilket fall som helst att falla vid nästa val.

Fria.Nu

Gaza solidaritet fortsätter sin kampanj för fred

Omkring 10 000 personer deltog i lördagens demonstration på Sergels torg mot Israels angreppskrig mot Gaza.

– Varför lyfter inte media fram att vi under en svår situation lyckats ena så många människor under gemensamma paroller? säger Dror Feiler, en av arrangörerna.

Nätverket Gaza solidaritet kommer att fortsätta med sin kampanj, bland annat med demonstrationer varje lördag.

© 2024 Stockholms Fria