Fria.Nu

Kvinnodagen ständigt aktuell

Det är i år 100 år sedan den första kvinnodagen firades i USA. Sedan dess har jämställdheten förbättrats – även om det är en hel del som släpar efter.

Män tjänar fortfarande mer än kvinnor, män innehar fler höga positioner inom näringslivet, särskilt i privata bolag, och trots att det finns flest kvinnliga studenter på universiteten är det män som sitter på professorstjänsterna. Detta gäller i Sverige – som ses som ett föregångsland, trots att löneskillnaderna mellan könen faktiskt är marginellt större här än i övriga EU. Men bortsett från lönerna är jämställdhetssiffrorna sämre i övriga Europa än i Sverige.

Den kvinnliga representationen i de nationella parlamenten är, trots en ökning med 50 procent sedan 1997, endast 24 procent. I Europaparlamentet är den knappt bättre, med 31 procent kvinnliga ledamöter.

Andelen kvinnor som jobbar i Europa är 58,3 procent, vilket faktiskt ändå ses som en framgång då målet i Lissabonstrategin är att 60 procent ska jobba 2010. Andelen män som arbetar är 72,5 procent.

Ordförande för Liberala kvinnor och riksdagsledamot Birgitta Ohlsson Klamberg (fp) beklagar sig över att 8 mars fortfarande behövs.

– I år är det lite extra speciellt då det är en form av hundraårsjubileum. Det är sorgligt och trist att vi behöver ha en speciell kvinnodag. Men det är bra att ha en dag då kvinnofrågorna kommer i fokus. Nu lever vi ju i en lågkonjunktur, och en lågkonjunktur för ekonomin innebär även en lågkonjunktur för jämställdheten oberoende av vilka politiker som styr. Frågor som jämställdhet, klimat, miljö och djurskydd hamnar lätt utanför debatten när det handlar om att rädda jobben, säger Birgitta Ohlsson Klamberg.

I samband med den senaste tidens varsel har det varit de traditionella mansjobben på Volvo och Saab som har hamnat i fokus. Men Birgitta Ohlsson Klamberg säger att det kan vara kvinnor som drabbas hårdast. Bilfabrikernas underleverantörer har ofta många kvinnliga anställda och eftersom kvinnor var sist in på arbetsmarknaden, kommer de även att vara först ut när det varslas.

Josefin Brink, riksdagsledamot för vänsterpartiet, säger att den internationella kvinnodagen ger henne extra kraft att gå ut och demonstrera. Det finns en styrka i att samma frågor lyfts fram över hela världen, menar hon, och ser inga tecken på att kvinnodagen skulle bli överflödig, utan att den behövs i allra högsta grad.

– Tyvärr så gör den ju det, det finns inga tecken på att dess betydelse skulle avta utan snarare tvärtom, särskilt nu med den ekonomiska krisen. De ekonomiska skillnaderna har ökat under den nuvarande regeringen. Villkoren för sjukförsäkringar och föräldrarförsäkringar har försämrats, och kvinnor är överrepresenterade bland dem som tar ut de här försäkringarna. Regeringen bedriver en politik för ökad ojämlikhet, säger Josefin Brink.

Sverige har 64 procent kvinnor i arbete, att Europa har nått upp till 58 procent ser Josefin Brink ändå som en liten framgång. Hon säger att det är flera länder kring Medelhavet som på allvar tar tag i de här frågorna och arbetar aktivt med att skapa möjligheter för kvinnor att arbeta.

– Men samtidigt har vi en regering i Sverige som går åt andra hållet och drar ner på de strukturer som gjort det möjligt för kvinnor att arbeta, risken är att det går andra hållet här och att man möts på halva vägen.

Fakta: 

Kvinnor i Sverige har 17,9 procent lägre lön än män.

Kvinnor i hela EU har 17,2 procent lägre löner än män.

Källa: EU-upplysningningen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Kvinnors Nätverk – motståndkämparnas röst

I 16 år har de fört kampen för kvinnors rättigheter framåt. Kvinnors Nätverks arbete har väckt många känslor och präglats av att både göra och få motstånd. Med hjälp av kunskap och systerskap har man bevisat att Kvinnors röst inte kan tystas ner.

Barncentrum kan tvingas stänga

Barncentrum på Kungsholmen riskerar att läggas ned då socialnämnden anser att verksamheten är för dyr, rapporterar Vårt Kungsholmen. Centrumet har varit en trygg miljö för barn som har utsatts för brott, och har samlat polis, rättsläkare, åklagare, socialtjänst och psykiatri på ett ställe.

Miljöpartiet bryter rödgrönt samarbete

Miljöpartiet i Stockholm stad annonserade på onsdagen att de bryter upp från det rödgröna samarbetet i staden. Men både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger att det inte finns något samarbete att hoppa av från.

© 2024 Stockholms Fria