Isbrist hotar Östersjösäl | Stockholms Fria
Fria.Nu

Isbrist hotar Östersjösäl

Nu har klimatförändringarna drabbat en av Östersjöns sälarter. Vikaren riskerar att dö ut helt när isarna blir tunnare.

Vikare föder sina ungar i slutet av februari i snögrottor på packisen. Men när det råder isbrist måste kutarna vistas i det kalla vattnet. De dör oftast av köld och matbrist. I år finns det nästan ingen is i Rigabukten och ytterst lite vid Åland och Finska viken.

– Jag tror att det är en hel del som har gått bort i år. Tidigare har vi oroat oss för att det här ska ske i framtiden. Men det sker nu, säger Tom Ambom, sälexpert på Världsnaturfonden.

Han tror att ett hundratal av de 1 000 vikarna i Rigabukten har dött i år. Förra året förlorade tre av Östersjöns fyra vikarebestånd majoriteten av sina ungar. Då var läget värre, men även i år är isarna tunnare än vanligt.

– Jag tror att det kommer sluta med att vikarna helt kommer att försvinna söder om Åland och trängas undan vidare norrut, säger han.

Det största beståndet av de fyra finns i Bottenviken. Där ligger isen säker nu, men Tom Ambom tror att även de kommer att drabbas i framtiden om inte klimatpåverkan minskar omedelbart.

– Det finns lösningar, man måste bara våga använda dem. Vi måste bli mycket mer klimatsmarta.

Fakta: 

Vikare är en sälart som är något mindre än knubbsälen. De flesta finns i Norra ishavet. I Östersjön finns det ungefär 10 000 vikare som lever i Bottenviken, Rigabukten och Finska viken.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria