Inledare


László Gönczi
Fria.Nu

Kärnkraften blir aldrig överflödig!

Som de flesta numera känner till har mp, s och v kommit överens om villkoren för en avveckling av kärnkraften. Elen ska dels ersättas med energieffektivisering och dels med alternativa energikällor. Dessutom är man överens om att Sverige ska ha ett elöverskott.

Detta ska kunna genomföras på säg 10 till 20 år. Fast de vägrar att säga ens det.

Med andra ord ska man avveckla reaktorerna först när de blir överflödiga, alternativt för dyra. Kommer detta att ske? Konsekvenserna av folkomröstningsresultatet från 1980 tyder på att det inte kommer att ske. Nu, efter 30 år, väljer man att använda samma tillvägagångssätt.

Vi vet att oljetillgångarna börjar avta. Vi vet att användningen av fossila bränslen är destruktiv. Vi vet att det föds allt fler människor på jorden och att 80 procent av dem kan ställa mycket rimliga krav på utökad energianvändning.

Mycket riktigt påpekar den ”smarta” miljörörelsen att kärnkraften inte kan lösa den ekvationen. Nej, ingen ”energikälla” kan! Varje källa, som accepteras, kommer att bidra till den mix av energileveranser som kommer. Tanken på att det skulle bli ett verkligt överskott av el, utan kärnkraft eller ens med, måste vara sprungen antingen ur ett renodlat isolationistiskt eller ska man säga protektionistiskt perspektiv, eller från människor som tror på en kulturrevolution med en omfattande livsstilsomställning. En omställning som jag har svårt att tro att s vill vara med om.

Men Sverige är inte isolerat på energimarknaden, inte ens ihop med Norden. Fortfarande importerar vi enorma mängder fossila bränslen och kan i framtiden, när vi vill, leverera ett överflöd av skogsbränslen, genom det (m)etanol och uran vi har. Det är inte el, kanske någon invänder. Nej, men energiformerna är konvertibla. Har vi mycket el får vi fler elbilar och börjar värma hus med el igen (eller snarare fortsätter). Vattenfall börjar med sin nya kampanj ”3 hål i väggen” och penningsugna bolagsdirektörer kommer hand i hand med tillväxtdrömmande politiker att bygga elnät till övriga Europa.

Det finns ingen hejd på efterfrågan när Sverige kan överproducera el. Enda alternativet är ett hejdlöst exploaterande av resterande olje- och kolfyndigheter samt enorma naturgasleveranser från Ryssland. Detta ihop med ett protektionistiskt EU och USA, som hindrar dessa flöden från att gå till de fattiga i Syd. Det kan knappast vara denna linje mp och v vill vara med om?

Kärnkraften ska avvecklas för att den är farlig i alla led och för att dessa led inte upphör på mindre än hundratusen år. Därför ska den avvecklas snabbt. Därför är det värt att offra en liten del av svensk standard för avvecklingen. Några tror att ny kärnkraft inte kommer att byggas av ekonomiska skäl och litar på det. Men tänk om energipriserna rasar i höjden? Allting tyder på det. Tänk om nya tekniska lösningar gör nybyggen billigare än det är i dag? Kärnkraften ska avvecklas ändå, just för att den är farlig!

ANNONSER

© 2024 Stockholms Fria