Stockholms Fria

MP: Öppna spärrlinjer motverkar tunnelbanevåld

Hot och våld mot tunnelbaneförare och trafikvärdar ökar. Det visar en medlemsundersökning från fackförbundet Seko. Öppna spärrlinjer är en del av lösningen, menar Miljöpartiet.

Sex av tio bland dem som arbetar ombord på tågen i Sverige upplever att det förekommer våld eller hot om våld på den egna arbetsplatsen. Så många som nära hälften av dem har blivit utsatta för hot under det senaste året. Och mer än var tredje i samma grupp uppger att hot och våld har ökat det senaste året, visar en undersökning gjord bland 2 000 Sekomedlemmar.

Minska kontanthanteringen, ha mer synlig personal ute och ta hänsyn till kvalitet vid upphandlingar, kräver nu Seko

– Vi har formulerat tre krav i rapporten, säger Valle Karlsson, ombudsman med ansvar för spårtrafik. Det ena är att det ska finnas mer synlig personal, och då särskilt på kvällar och helger och vid evenemang. I dag man är mycket för tekniska lösningar som kameror och övervakning. Det andra är kontanthanteringen, man måste fortsätta arbetet för att få bort den. Det tredje är utbildningsinsatser. Generellt med konkurrensutsättning och avreglering har man dragit ner på utbildningstiderna, vi menar att man kan hantera en del av de här situationerna genom utbildning. Det handlar ju inte om att man ska ta en kurs i thaiboxning utan att man får lära sig hur man handskas med upphettade situationer verbalt.

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting uttalar sitt stöd för Sekos krav. Yvonne Blombäck (MP), styrelseledamot i SL, menar att öppna spärrlinjer i spårtrafiken skulle kunna förbättra situationen för personalen.

– Det är ett sätt att få bort kontanthanteringen, vilket är ett problem i hela kollektivtrafiken. Våldet handlar mycket om viseringen, säger hon. Med självscanning slipper man konfliktsituationerna som kan uppstå med enskilda tjänstemän.

Så kallade Accesskort som man scannar själv finns redan i tunnelbanan sedan hösten 2008 men Yvonne Blombäck vill att det ska införas i än större omfattning. Och istället för spärrar vill hon se fler kontrollanter i trafiken och fler trafikvärdar som finns till hands för frågor.

Finns det några internationella erfarenheter som visar att våldet skulle minska om man öppnade spärrlinjerna?

– Om man säger så här, vi vet att mänsklig närvaro ökar tryggheten, säger Yvonne Blombäck.

Valle Karlsson höjer dock ett varningens finger för att ett vinstdrivande företag kan lockas att sänka personaltätheten om spärrlinjerna öppnas.

– Då kan man frestas att plocka bort folk och ersätta dem med maskinerna. Där menar vi att även om man får mindre att göra i spärrkuren är det fortfarande viktigt att det finns människor i den här miljön. Sedan kanske arbetsrollen blir annorlunda.

Miljöpartiets förslag ser dock ändå ut att bli ett slag i luften. Den borgerliga majoriteten i SL:s styrelse beslutade i november 2008 att samtliga spärrlinjer i tunnelbanan ska ersättas med 1,8 meter höga glasdörrsspärrar.

Fakta: 

Sekos siffror om våld i spårtrafiken bygger på en undersökning som Novus Opinion har gjort bland 2000 Seko-medlemmar.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2024 Stockholms Fria