Alger blir till energi | Stockholms Fria
Skånes Fria

Alger blir till energi

Den kraftiga algblomningen i Östersjön gör att de Skånska kusterna stinker. Nu har en biogasanläggning som drivs på alger startat i Smygehamn. ”Vi vill minska övergödningen i Östersjön”, säger Matilda Gradin, miljövetare på Trelleborgs kommun.

Lukten av förruttnelse ligger tung längs med den skånska sydkusten. Tjocka svarta mattor av fintrådiga alger täcker havet närmast stränderna och dödar det mesta av bottenlivet. I Trelleborg är problemen som störst. Här transporterar lastbilar tusentals kubikmeter alger från stränderna varje år för att göra plats för badare. När algerna ruttnar förbrukar de syre och släpper ut koldioxid och metan som bidrar till växthuseffekten.

– Både turister och boende drabbas av stanken. Ofta får båtarna vända när de ska in i Smygehamn för att hamnen är fylld med tjocka algmattor, säger Matilda Gradin.

Nu har kommunen bestämt sig för att ta till vara på plågan och göra en miljöförbättrande insats.

– Vi hämtar upp alger från stranden för att ta tillvara metangasen som bildas vid förruttnelsen, säger Matilda Gradin.

Alger och ruttnande tång ligger i högar under en presenning på kommunens reningsverk i Smyge. Anläggningen bevattnas och vattnet leds sedan ut i rör till en tank, där plastkoppar fyllda med bakteriekultur bryter ned det organiska materialet till metan och koldioxid. En glödlampa är kopplad till systemet för att demonstrera att anläggningen fungerar.

– Gasen kan användas till fjärrvärme eller, om den uppgraderas, till fordonsgas.

Rötresterna kan sedan tas tillvara som gödning för energiskog.

– För att restprodukten ska kunna användas på åkermarker måste den renas från kadmium och andra tungmetaller, säger Matilda Gradin.

Kommunen räknar med att kunna värma upp 7 000 villor eller driva 10 000 bilar per år om algerna samlas upp längs större delar av sydkusten.

Genom att samla in alger lyfts även fosfor och kväve ur havet, vilket bidrar till att minska övergödningen av Östersjön.

Projektet är det första i sitt slag. En liknande anläggning planeras i Polen, på andra sidan Östersjön.

Boven i dramat är jordbruket. 85 procent av Trelleborgs kommunyta består av odlad mark. Genom dräneringen av åkrarna slussas stora mängder näringsämnen direkt ut i havet.

– På sikt vill vi ha mindre näring ut i havet. Målet är att bli av med överproduktionen av de skadliga algerna, säger Matilda Gradin.

I ett kommuninitierat projekt arbetar markägarna med att restaurera vattendragen kring åkrarna. Genom att låta vattendragen slingra sig fram i landskapet och plantera skog närmast åvattnet är målet att minska tillförseln av kväve och fosfor i havet.

Fram till dess puttrar algerna vidare i kommunens reningsverk.

Fakta: 

Alger symptom på sjukt hav

• Övergödningen gör att mängden planktonalger ökar. De grumlar ytvattnet när de lever och gör slut på mycket syre i bottenvattnet när de dör och bryts ned.

• Blåstången, Östersjöns skog, får svårt att klara sig i det grumliga vattnet och klarar inte att konkurrera med fintrådiga alger. Ekosystemet rubbas.

• När syret i bottenvattnet tar slut försvinner också djur- och växtliv, som flyr eller dör.

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria