Oklara regler när offentliga platser privatiseras | Stockholms Fria
Göteborgs Fria

Oklara regler när offentliga platser privatiseras

Ett problem med stora köpcentrum är att de kan sätta upp egna regler för vad man får göra. Det menar forskare som har drivit ett projekt om köpcentrumens förhållande till det offentliga rummet.

– En viktig skillnad mellan ett köpcentrum och ett torg är att det råder andra regler inne i ett köpcentrum. Vakterna kan till exempel ha rätt att avvisa personer som de inte tycker hör hemma inne i köpcentret, säger Hillevi Ganetz, genusforskare och medarbetare i projektet Populära passager: Medierna i det moderna konsumtionsrummet.

Som exempel tar hon Solna Centrum som från början var ett torg men där kommunen har låtit bygga ett stort köpcentrum ovanpå torget. Under projektarbetet märkte de att vissa organisationer inte fick ha bokbord eller stå med bössor inne i köpcentret eftersom det stred mot ordningsreglerna.

– Men när vi frågade om vilka organisationzer som hade rätt att vara där blev svaret väldigt flytande, säger hon.

Kultur- och medieforskaren Johan Fornäs, som också var involverad i projektet, säger att köpcentrum kan skapa dubbla effekter. Å ena sidan kan de skapa en mer levande centrumkänsla, men de kan också bidra till en ökad likriktning i butiksutbudet.

– Stora kedjor får nästan alltid plats i köpcentren medan mindre butiker har svårare att komma in. Subkulturella affärer, som till exempel en heavy metal-affär, får oftast inte någon plats eftersom ägarna till köpcentret inte vill provocera någon. Det blir väldigt mainstream, säger han. 

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria