Stockholms Fria

Orminge, Nacka

Nacka har en fascinerande mångfald bland sina reservoarer. Mest
uppseendeväckande är tornet i Orminge, som med sin aluminiumklädda
fasad tar svampformen till en helt ny nivå.

Arkitekten Ulf Gillberg
har sagt sig vara inspirerad av konstruktionen hos ett båtskrov.
Materialet bidrar i alla fall till att göra vattentornet påtagligt
levande, då dess ytreflektion tydligt påverkas av vädret.

Reservoaren byggdes i det sena sextiotalet av dåvarande Boo
kommun när västra Orminge exploaterades. Innanför det rundade
yttre döljs en helt vanlig cylinderform, om än osedvanligt stor.
Skälet till volymen är att tornet byggts med bara en anslutande
ledning, vilket gör att det måste finnas vatten nog för att inte
ta slut om ledningen behöver servas. Ytterligare en finess är att
Ormingetornet faktiskt har hiss, en förberedelse för att någon
gång kunna öppnas som utkikstorn.

Fakta: 

Byggår: 1969.
Höjd: 32 m.
Volym: 12 300 m3.
Arkitekt: Ulf
Gillberg

Våra vattentorn
Stockholms 
vattentorn
i text och bild.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Djursholms Ekeby, Danderyd

Djursholms Ekeby är ett mindre bostadsområde som tillhörde det
gamla Djursholms villastad. Planen var att Ekeby skulle härbärgera
de hantverkare som behövdes i den nya köpingen i det tidiga
1900-talet. Så blev det inte. Istället flyttade lärare, tjänstemän
och småföretagare till de något mindre och billigare tomterna.

Djursholm, Danderyd

Vattentornet tillhör de mest karaktäristiska byggnaderna i
Djursholm där det ligger, lite avsides vid slottet.

Söderby sjukhus, Salem

Söderby sjukhus var på sin tid landets största sanatorium med
440 vårdplatser. Kring sekelskiftet var dödligheten i tuberkulos
mycket hög och köerna till vård långa, vilket krävde en satsning
på stora anläggningar.

Uggleviken, Stockholm

Det finns vissa vattentorn som inte liknar några andra i landet. Uggleviksreservoaren är ett av dem. Med sin över 70 meter långa rektangulära form, sina 64 pelare och den utpräglade funkisarkitekturen tycks den vara ensam i sitt slag.

© 2022 Stockholms Fria