Älvstaden får hård kritik | Stockholms Fria
Göteborgs Fria

Älvstaden får hård kritik

Nyligen presenterade visionsgruppen för Centrala Älvstaden en rapport om hur området ska förändras. Där står bland annat att Älvstaden ska bli ekologiskt hållbar och att man ska skapa en stad för alla. Men rapporten får kritik från flera håll för att det saknas konkreta lösningar.

– Det är en jättefin vision. Men om de ska börja bygga inom åtta år, som de skriver i planen, så tycker vi att det är dags att bli konkreta nu. Hur ska de göra för att uppnå social blandning? Vilka ekonomiska hinder finns? Det är frågor som vi inte alls får något svar på, säger Johannes Åsberg, en av talespersonerna för Yimby Göteborg.

Helena Holgersson är forskare i sociologi vid Göteborgs universitet och arbetar för närvarande med ett projekt om stadsomvandlig som ”city branding” med Centrala Älvstaden som exempel. Hon tycker också att det saknas tydliga strategier i planen.

– Som medborgare hade det varit intressant att se de politiska skiljelinjerna som finns. Nu får man det att framstå som om alla dilemman är lösta vilket jag som har följt projektet vet inte stämmer.

Ett dilemma som Helena Holgersson pekar ut är hur man ska lyckas göra stadsdelen attraktiv utan att den blir segregerad.

– Diskussionen om segregation måste upp på agendan och för det krävs en modig politik. Det går inte att lösa inom marknadens logik, säger hon.

Hanna Areslätt, biträdande projektledare för Centrala Älvstaden, säger att hon till viss del förstår kritiken men poängterar också att det är en vision som det handlar om.

– Det är viktigt att vi sätter en gemensam målbild innan vi börjar ta fram konkreta strategier. Vi kan inte börja gå in på detaljer i det här skedet, säger hon.

Hon menar också att när det gäller de övergripande frågorna så finns det en stor enighet bland de politiska partierna.

– När vi kommer till nästa skede så kommer det säkert att finnas politiska skillnader, men det får vi ta ställning till då, säger hon.

Själv lyfter Hanna Areslätt fram den öppna processen när de tagit fram visionen som något av det viktigaste.

– Det är inte en liten grupp som har tagit fram det här, utan 3000 medborgare som har varit med och tyckt till, säger hon.

Helena Holgersson tycker att tanken med öppenhet är god men säger samtidigt att det är svårt att ta ställning när man inte har några tydliga förslag att utgå ifrån.

– Som man frågar får man svar. Om de hade gett några konkreta exempel och frågat, vill du ha det såhär eller såhär, då tror jag att de hade fått mer att gå på.

Fotnot: Yimby står för Yes In My Backyard och är ett nätverk som verkar för en tät blandstad med en levande stadsmiljö.

Rekommenderade artiklar

Antimuslimsk rörelse vill demonstrera i Stockholm

Counterjihad och en rad antimuslimska rörelser med internationella förgreningar har proklamerat att man ska anordna en demonstration i Stockholm senare i sommar. ”Man uppfattar Islam som en våldsideologi, och inte som en religion”, säger statsvetaren Martha Hannus.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria