Stockholms Fria

”Vi är förvånade över de starka reaktionerna”

Polisens uppmärksammade id-kontroller i tunnelbanan fortsätter. Det kommer in allt fler vittnesmål om polisens godtyckliga kontroller. Samtidigt säger gränspolisen att det inte har skett någon upptrappning av arbetet.

I slutet av januari påbörjade Stockholmspolisen sitt arbete med Revaprojektet. Reva är ett samarbetsprojekt mellan polisen, Migrationsverket och kriminalvården, som syftar till att effektivisera utvisningar och avvisningar av personer ur landet.

Sedan projektets start har allt fler personer och organisationer vittnat om att polisen ökat antalet id-kontroller i tunnelbanan. En av gränspolisens metoder för att hitta papperslösa är just att bevaka spärrarna och fånga plankare, för att kunna utföra id-kontroller.

Samtidigt säger gränspolisen i Stockholm att id-kontroller inte ingår i Revaprojektet.

– Reva är ett projekt där vi främst försöker hitta vad som minskar effektiviteten inom vår organisation och i samarbetet med andra myndigheter. De yttre kontrollerna har ingenting med Reva att göra, säger Jessica Fremnell, informationsansvarig på gränspolisen i Stockholm.

Enligt henne är arbetet med Reva en process som just har påbörjats och resultatet av det arbetet kommer vi att kunna se först längre fram i tiden.

– Vi är förvånade över de starka reaktionerna som vårt införande av Reva har inneburit, eftersom Reva handlar om någonting helt annat än id-kontroller. Vi har heller inte ökat vår närvaro i tunnelbanan eller ändrat vårt yttre arbete den senaste månaden.

Men en växande skara personer uppger att de har utsatts för godtyckliga kontroller (se artikel ovan). Det handlar om poliser som utan grund kräver att personen ska legitimera sig. Poliserna uppger då att det finns en misstanke om att de befinner sig i landet utan tillstånd.

Jessica Fremnell betonar att gränspolisen inte gör några kontroller som strider mot lagen. Man kontrollerar bara personer som är misstänkta för att ha begått ett brott.

Men vi har träffat personer som vittnar om felaktig behandling, vad säger du till dem?

– Vi kan inte förhålla oss till händelser som vi bara får rapporterat till oss via medierna. Men det är också viktigt att veta att gränspolisen inte är de enda som får göra eller gör inre utlänningskontroller, säger Jessica Fremnell.

Under 2012 utfördes bara lite mer än hälften av alla inre utlänningskontroller av gränspolisen.

Planka.nu har de senaste åren sett en ökning i antalet polisböter som skrivits ut för plankning, något som visar att polisen redan tidigare trappat upp sitt arbete i tunnelbanan. Organisationen har också tidigare fått in vittnesmål från personer som i kollektivtrafiken misstänkts för att inte ha tillstånd att vistas i Sverige.

Gränspolisen i Stockholm uppger själva att man redan tidigare har arbetat med att effektivisera sitt arbete, något som har gett en ökning i antalet verkställda utvisningar och avvisningar med 25 proecnt.

Antalet inre utlänningskontroller i Stockholm har också ökat med 40 procent de senaste fyra åren. Redan 2009 blev inre utlänningskontroller ett specificerat mål för polismyndigheten. Sedan dess har kontrollerna stadigt ökat.

Medan protesterna växer sig allt starkare har också kritiken inom polisen börjat höras. Till Fria Tidningen säger Johan Svanestrand, som är huvudskyddsombud för Citypolisen i Stockholm att han har reagerat på arbetsmetoderna.

– Rasprofilering får inte förekomma inom polisen. Det här projektet riskerar att misstänkliggöra hela polisens organisation och det skadar förtroendet för polisen bland allmänheten. Det är väldigt olyckligt, säger han.

I tidningen Metro uttalar sig gränspolisen Håkan Ejdervik. Hans slutsats är att Stockholms poliser i allmänhet har för dålig kunskap om utlänningslagen för att kunna göra ett bra jobb.

Enligt polisens egen statistik av antalet inre utlänningskontroller i december, januari och februari, är det endast i en av tio kontroller som polis verkligen hittar en person som är i Sverige utan tillstånd. Enligt kritikerna tyder detta på att polisen inte har någon reell misstanke om brott, utan faktiskt gör kontrollerna baserat på utseende. Den dåliga statisktiken har nu fått Rikspolisstyrelsen att reagera och kräva en förklaring av Stockholmspolisen.

Många fortsätter nu att rapportera in när de ser poliser och biljettkontrollanter i tunnelbanan. Ett stort antal debattörer har reagerat och många politiker, både från allianspartierna och riksdagsoppositionen, kräver ett stopp för id-kontollerna. I Stockholm planeras flera manifestationer mot polisens arbete under de kommande veckorna.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

På flykt från Sudan – och Reva

Papperslösa

Människorättsaktivisten Ayman Amin lever ett isolerat liv i Stockholms utkanter. Hans asylansökan fick avslag. Och med de utökade id-kontrollerna har hans rörelsefrihet begränsats till ett minimum.

Polisen: ”Du pratar väldigt konstigt”

Papperslösa

Johanna blev nyligen konfronterad av polisen vid Slussens tunnelbana. "Nästa gång tänker jag inte visa leg. Någon måste säga stopp. Det börjar kännas som i Tyskland på 1930-talet", säger hon.

Jakt på papperslösa ökar

Papperslösa

Papperslösa barn och ungdomar vågar inte längre uppsöka psykiatrin eller ta sig till skolan. I Malmö har polisens projekt Reva lett till en kraftigt upptrappad jakt på papperslösa. I veckan startade polisen projektet i Stockholm.

© 2024 Stockholms Fria