Stockholms Fria

Trosas invånare röstade nej till att byta län

I förra helgens folkomröstning sade invånarna i Trosa kommun nej till att byta län, från Södermanlands till Stockholms län. Resultatet blev tydligt, med 59 procent mot 41.

Under en tid har Trosa kommun diskuterat att byta län och landsting, från Södermanland till Stockholm. En överväldigande majoritet av ledamöterna i kommunfullmäktige har varit positiva till ett länsbyte. Redan i mitten av mars togs beslutet att lämna in en ansökan om länsbyte till regeringen. På samma möte beslutade man också att kommunens invånare skulle få säga sitt i en folkomröstning.

I söndagens folkomröstning led dock förespråkarna ett svidande nederlag då hela 59 procent röstade nej. Valdeltagandet blev också relativt högt med 63 procent. Valresultatet överraskade många, inte minst med tanke på att en opinionsundersökning genomfördes i januari. Där svarade 63 procent av deltagarna att de ville byta län.

Socialdemokraterna ställde sig positiva till folkomröstning, men valde att inte ta ställning i sakfrågan. Deras valrörelse handlade istället om att sprida saklig information och att få så många som möjligt att gå och rösta.

– Den här frågan är inte partipolitisk och vi har både förespråkare och motståndare i partiet. Det vi ville var att få ett tydligt valresultat, säger Ann-Sofie Soleby Eriksson som är oppositionsråd för Socialdemokraterna i Trosa.

Hon tror att valresultatet delvis är en reaktion mot alliansen, eftersom kommunens informationsmaterial främst framhöll fördelarna med Stockholms län.

– Det var ett vinklat material och vi tog fram en egen folder för att kunna föra en mer saklig diskussion med väljarna, säger Ann-Sofie Soleby Eriksson.

Samtidigt kände de att kommuninvånarna inte var så säkra som opinionsundersökningen kunde ge sken av. Efter de sista veckornas kampanjande var de inte så förvånade över slutresultatet.

– Allteftersom människor satte sig in i frågan började de också se fördelarna med Södermanland som län. Och kanske att fördelarna med Stockholms län inte är så stora som det först kunde verka, säger hon.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer nu att rekommendera fullmäktige att dra tillbaka ansökan. Resultatet av folkomröstningen kommer alltså att följas.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Seko marscherar mot MTR

I måndags tågade ett hundratal Sekomedlemmar från tunnelbaneklubben till MTR:s huvudkontor vid Rålambshov. De protesterade mot företagets jakt på vinst, en jakt som går ut både över anställda och resenärer.

© 2024 Stockholms Fria