Satsa för att fler barn ska få en trygg uppväxt | Stockholms Fria

Debatt


Stefan Nilsson • Gruppledare för MP i Stockholms stad
Stockholms Fria

Satsa för att fler barn ska få en trygg uppväxt

Det behövs mer resurser för att hjälpa barn med missbrukande föräldrar. Anmälningar till socialtjänsten om barn som misstänks fara illa har ökat med nära 30 procent det senaste året till över 14 000 anmälningar. Stödet till barn som mår dåligt eller riskerar att fara illa är i dag helt otillräckligt. Det menar Stefan Nilsson, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

Fler barn än som tidigare varit känt lever i hem med allvarligt missbruk. Så många som åtta procent av barnen är med om att minst en av deras föräldrar vårdas inneliggande på sjukhus för sitt alkohol- eller narkotikamissbruk eller psykisk sjukdom. Det motsvarar ungefär två barn i en skolklass.

I Stockholm har antalet anmälningar till socialtjänsten om barn som misstänks fara illa ökat med nära 30 procent det senaste året till över 14 000 anmälningar. Det är 39 anmälningar per dag i genomsnitt, vardag som helg, som kan gälla sådant som föräldrars missbruk, barnmisshandel, eller våld mellan föräldrar.

Stödet till barn som mår dåligt eller riskerar att fara illa är i dag helt otillräckligt.

Miljöpartiet i Stockholms stad har träffat och lyssnat till ett antal organisationer, bland andra Föreningen Maskrosbarn, Trygga Barnen och Bris, och tagit fram ett program med politiska förslag som kan bidra till att alla barn får en trygg uppväxt. Några viktiga punkter är:

Fler stödgrupper för barn till missbrukare. För barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar är det ofta av stor betydelse att få veta att de inte är ensamma i sin situation, att få träffa andra och höra och prata om liknande erfarenheter. Stödgrupper ska erbjudas även under längre lov och ledigheter. Ofta är behovet som störst när förskola, skola och fritids har stängt. Stödgrupper behöver också erbjudas under längre tidsperioder, de ska inte ta slut efter en termin utan barn kan behöva detta stöd under längre tid, ibland flera år.

Rutiner för förskolan. Det behövs tydligare rutiner i förskolan för hur utsatta barn ska fångas upp och få hjälp. Det ska inte hänga på att det finns eldsjälar som ser dessa barn utan det ska finnas strukturer och råda klarhet om vad som ska göras så snart det uppstår misstankar om att ett barn riskerar att fara illa. Även samarbetet mellan staden och landstinget behöver förbättras. Det borde vara självklart att ett barn till en förälder som är under behandling för sitt missbruk får stöd under tiden, men så ser det inte ut i dag. För detta behövs tydliga rutiner.

En social investeringsfond. Den ska möjliggöra satsningar på förebyggande insatser som leder till att mänskliga vinster görs och att samhället på längre sikt kan frigöra resurser till ytterligare satsningar på välfärden.

Om ett enda fall av missbruk under vuxenlivet kan förebyggas går det att för samma kostnad ge föräldrautbildning till 3 400–6 900 barns föräldrar.

I Linköping har den borgerliga majoriteten på Miljöpartiets initiativ startat en social investeringsfond. Det borde gå även i Stockholm och i fler kommuner och landsting.

Tidiga insatser är samhällsekonomiskt lönsamma, och behövs för att vända utvecklingen och få ett samhälle där alla barn får en lekfull och trygg uppväxt.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Stockholms Fria