Synd, frälsning och helande bön

Efter det uppmärksammade mordet i Knutby står frikyrkan åter i fokus. En okänd värld där mirakeltro råder och där Jesus alltid är närvarande. Stockholms Fria Tidning har besökt en karismatisk gudstjänst och pratat religion med en företrädare för den nya generationen pingstvänner.

Fria.Nu

Myndigheter och frivilliga oense om kvinnohjälp

Det är kö till kvinnojourernas skyddade boenden. Samtidigt har kommunens skyddade boenden platser över. Kvinnojourerna och myndigheterna har helt olika bild av vad som behövs för att hjälpa misshandlade kvinnor.

Är trav djurplågeri?

Är travhästarna söndersprungna djur som piskas för att sen skickas till slakt för att några vill tjäna stora pengar? Eller är det en sport där hästar och människor har lika kul och djuren tas väl om hand? SFT har talat med representanter både för travsporten och djurrättsrörelsen.

Fria.Nu

Straffen höjs för människosmuggling

Höjda straff för människosmugglare och ökat stöd till prostituerade. Det ingår i ett regeringsförslag som har godkänts av socialförsäkringsutskottet. Samtidigt har kommunfullmäktige bestämt att programmet för att minska prostitutionen i Stockholms stad ska omarbetas.

Fria.Nu

Förening kan hjälpa ensamstående föräldrar

Att vara ensamstående med barn kan vara svårt. Många föräldrar känner sig ensamma och har svårt att få pengarna att räcka. Organisationen Makalösa Föräldrar tycker underhållsstödet ska höjas och att ensamstående föräldrar borde få ett särskilt bidrag.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria