Fria Tidningar

Normbrytande nyheter för människor som vill förändra världen.

Fria Tidningen gör nyheter för människor som vill förändra världen och som i traditionell media har svårt att hitta material som svarar mot deras värderingar kring samhälle, miljö och internationella förhållanden.

Vi rapporterar om lokala och globala nyheter. Vi är särskilt intresserade av sociala och politiska aktörer och skeenden som bidrar till en öppen, demokratisk, fredlig, solidarisk och ekologisk samhällsutveckling.

Fria Tidningen utkommer två gånger i veckan.

Fria Tidningen ges ut av Mediehuset Grönt AB och gavs tidigare ut av Mediekooperativet Fria Tidningar. Företaget grundades som ideell förening år 1999 och blev arbetskooperativ år 2001. I maj samma år kom det första numret av vår första tidning, Stockholms Fria Tidning (2001–2017). I april 2018 tog Mediehuset Grönt AB över driften av Fria Tidningar.

Vi värnar om din integritet. Du läser vår dataskyddspolicy genom att klicka här

© 2024 Stockholms Fria