:

Barn ska inte bli vräkta från sina hem i Stockholms stad

[1]