Frances-Marie Uitti vid en konsert arrangerad av Samtida musik 2011.

Samtida musik hotad

Publicerad:

För en dryg månad sedan kablade bland andra Sveriges radio ut nyheten att inga verksamheter får sänkt kulturstöd från Stockholms stad 2014. Sanningen är en annan. Vissa föreningar blir av med bidraget helt, däribland kammarmusikföreningen Samtida musik.

Kultur

– Vi fick besked den 6 december att vi får noll kronor. Vi har lagt ner verksamheten för våren och flyttat de konserter vi tänkt genomföra i vår till hösten, berättar Catharina Backman, ordförande för arrangörsföreningen Samtida musik.

Hälften av Samtida musiks bidrag kommer i vanliga fall från Statens kulturråd, varifrån de får besked i slutet av januari om de får fortsatt stöd.

– Det bidrag man får från kulturrådet är villkorat, de får inte ge mer i bidrag än man får regionalt, så när vi inte får något från Stockholms stad får de egentligen inte ge något till oss. Men jag har pratat med kulturrådet och de har sagt att de inte tänker sänka oss, men jag vet inte säkert vad det betyder. Så det hela står och svajar lite nu.

Samtida musik har verkat i Stockholm sedan 1960-talet och arrangerar 8–10 konserter om året. Fokus ligger på akustisk kammarmusik som är nyskriven. Det är en icke-kommersiell konstform som inte går runt på biljettintäkter utan är i behov av ekonomiskt stöd.

– Det är inga andra som arrangerar den här typen av musik, nutida konstmusik med akustiska instrument. Om man tittar på andra länder ute i Europa finns det en annan medvetenhet om att den här musiken är viktig och har en naturlig plats i kulturlivet, säger Catharina Backman.

År 2012 gjordes Stockholm stads kulturstöd om, från att ha varit ett verksamhetsstöd till att bli ett projektstöd. Det har väckt starkt motstånd, framför allt från fria teatergrupper. Catharina Backman menar att det både finns för- och nackdelar med den nya stödformen.

– Stockholm har gjort om stödet för att det ska komma in nya aktörer. På ett sätt är det bra, man kan inte bara räkna med att få stöd. Många har tjänat på det nya systemet, men många har också förlorat på det. Det är inte alla verksamheter där det funkar att inte veta om man får pengar eller inte, säger Catharina Backman.

Hon berättar att det svårt att planera verksamheten för kommande år när det inte längre finns ett verksamhetsstöd att räkna med. Dessutom måste man skicka in väldigt detaljerade ansökningar, där det är svårt att veta vad som eftersöks.

– Alla begreppen är lite flummiga, det är svårt att fatta vad man ska skriva för att få godkänt. Att det blir nej på grund av att vi inte marknadsför våra konserter ordentligt och inte har tillräckligt med samarbeten är konstigt. Det vet alla som håller på med fri kultur att man måste vara som en kameleont och anpassa sig till olika kriterier. Man vet aldrig vad politikerna ska hitta på. Men det blir konstigt att det inte är det konstnärliga målet med det vi gör som är det viktigaste. Det borde smälla högst.

Catharina Backman skulle vilja se en kompromiss mellan den gamla och den nya stödformen.

– Jag tycker att Stockholms stad skulle göra om bidraget igen, så att det både kunde finnas ett fast verksamhetsstöd och ett projektstöd.

Stockholms Fria