Oppositionen menar att Bromma flygplats skapar tillväxt i regionen.

Konflikten om Bromma trappas upp

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Turerna kring Bromma flygplats fortsätter. Nyligen röstade den borgerliga oppositionen med stöd av Sverigedemokraterna för att flygplatsen inte ska läggas ner. Men regeringen vill avvakta en utredning.

Inrikes

Redan i december, när regeringen tillsatte en särskild samordnare med uppgift att se över om en långsiktig avveckling av Bromma flygplats är möjlig, var det många borgerliga politiker som gick i taket. Samma dag som regeringen deklarerade att en utredning skulle inledas röstade den borgerliga oppositionen med stöd av Sverigedemokraterna emot ett förslag i riksdagen om att en utredning skulle tillsättas. Folkpartiledaren Jan Björklund menade i en artikel i TT att regeringen nu måste lyssna, annars hotade han med en misstroendeförklaring mot ansvarig minister, bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP):

– Riksdagen kan inte stillatigande acceptera att regeringen så medvetet och uppenbart bryter mot ett fattat riksdagsbeslut som är mycket tydligt formulerat, sa Björklund då.

Men trots riksdagsbeslutet tillsattes utredningen och frågan om Brommas framtid utreds nu för fullt, trots att det finns en majoritet i riksdagen som är emot den. Men den borgerliga oppositionen har inte gett upp – i slutet av mars ställde man sig bakom ett så kallat tillkännagivande till regeringen där man menar att regeringen ska ta ställning till och agera för att Bromma flygplats inte ska läggas ned. Man menar att ”regeringens aviserade avsikt att verka för en nedläggning av Bromma flygplats är mycket olycklig”. Förslaget fick stöd av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och fick därmed majoritet i riksdagen.

– Vi förväntar oss en rask hantering i regeringskansliet, allt annat vore uppseendeväckande. Bromma flygplats är av stor betydelse för att värna jobb, företag och tillväxt i hela landet och att regeringen inte skulle ta till sig vad riksdagen har beslutat vore högst anmärkningsvärt och skadligt för Sverige, säger Anders Åkesson (C) ledamot i trafikutskottet.

Han får medhåll från Jessica Rosencrantz (M) vice ordförande i trafikutskottet.

– Riksdagen har tagit ställning två gånger för att Bromma flygplats ska vara kvar och jag förväntar mig att en minoritetsregering med endast 38 procents stöd respekterar beslut i Sveriges riksdag. Därför förväntar jag mig att regeringen drar tillbaka den utredning om avveckling av Bromma som tillsatts, säger hon.

Den borgerliga oppositionen menar att Bromma flygplats är en viktig knutpunkt för Stockholm som skapar jobb och tillväxt i regionen. De vill nu att regeringen lägger ner utredningen och istället utarbetar en luftfartsstrategi för hur konkurrenskraften inom flygtrafiken kan stärkas. Men varken S, V eller MP håller med oppositionen och reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att de vill invänta den utredning som pågår.

– Socialdemokraternas inställning i frågan är att vi vill se vad Anders Sundström, som är utsedd till statlig samordnare i frågan, kommer fram till i sin utredning. Vi ser det som viktigt att de transportpolitiska målen om tillgänglighet kan nås, samtidigt som att vi även når klimat- och miljömålen, säger Pia Nilsson (S) ledamot i trafikutskottet.

Vänsterpartiets Emma Wallrup är tydlig med partiets linje.

– Vi vill lägga ner Bromma och istället kraftigt bygga ut tågnätet och möjligheterna att resa inom Sverige med tåg. Vi behöver minska flygresandet totalt sett och bygga ut alternativen. Det är även stadsnära mark som är värdefull för att bygga bostäder på, säger hon.

Fria Tidningen har försökt nå ansvarig minister Mehmet Kaplan (MP) för en kommentar. I tisdags ställdes han till svars i Konstitutionsutskottet (KU) för hur han hanterat frågan kring Bromma flygplats.

Fria Tidningen