Katten Panther som han såg ut när han kom till Göteborgs katthjälp.

Hemlöshet är verklighet för många katter

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Problematiken med hemlösa katter handlar till en viss del om bortsprungna djur. Men många katter överges och lämnas åt sitt öde när deras ägare tröttnat eller av andra anledningar inte vill eller kan ta hand om dem längre. Ytterligare djur kommer att bli hemlösa i sommar, men det är en verklighet som pågår året runt, menar Svenska kattskyddsförbundet.

Inrikes

De ideella organisationer som arbetar med att hjälpa hemlösa katter uppskattar att det finns omkring 100 000 övergivna eller bortsprungna katter i Sverige. Lotta Hell, som är ordförande i Svenska kattskyddsförbundet, säger att trots att katter är ett populärt sällskapsdjur har de ändå dålig status i vårt samhälle och är en av de djurarter som behandlas sämst.

– Det är fortfarande billigt och enkelt att skaffa en katt och många människor tror att det är gratis att ha en katt. Därför skaffar sig många människor en katt innan de tänker sig för och tar reda på vad som kommer att krävas av dem.

En katt lever i omkring 20 år och är kattunge i ungefär ett halvår av den tiden. Efvalena Åhman som är engagerad i Göteborgs katthjälp tror inte att de flesta människor tänker att de skaffar sig en katt de ska leva en fjärdedel av sitt liv med. Hon upplever att det är vanligt att många människor tröttnar då deras kattungar blir ungkatter och att många katter därför dumpas, släpps ut eller avlivas.

– Katter överges året om, men det är påtagligt nu på sommaren för att det är kopplat till semestern, säger Efvalena Åhman.

Lotta Hell menar att under alla de år hon har varit engagerad för hemlösa katter har en del blivit bättre. Som att allt fler försäkrar sina katter och lägger mer pengar på medicinsk veterinärvård.

– Men tyvärr har inte mycket i det stora hela förändrats. Vi ser inte att antalet hemlösa katter minskat utan trycket är enormt.

Hon anser att det i stor utsträckning är vanliga Svenssons som ligger bakom problemet med hemlösa katter. Katthemmen runt om i landet får många samtal från kattägare som vill att de ska ta hand om deras katter, annars hotar de med avlivning.

– Detta är personer med stadig ekonomi men som måste göra sig av med katten omgående och lägger därför hela ansvaret på katthemmet, vars egentliga syfte är att hjälpa de katter som redan är hemlösa. De har råd att åka till Thailand, men inte råd att sätta katten på pensionat. Jag får inte ihop den ekvationen.

Det beteende som katthemmen ser hos många kattägare tycker Lotta Hell är enormt ansvarslöst. För att katter ska respekteras och inte behandlas som en pryl människor skaffar när de har lust med det och slänger ut när de inte orkar med dem längre arbetar Svenska kattskyddsförbundet, Svekatt, med många olika typer av informationskampanjer gentemot allmänheten.

Lotta Hell säger att alla de personer som engagerar sig ideellt inom de katthem som finns i Sverige har lite tid att engagera sig i de större övergripande frågorna som rör katters hemlöshet. De har helt enkelt fullt upp med att lösa verksamheten dag till dag med att ta hand om de hemlösa katterna, hitta volontärer och få in pengar till verksamheten. Svenska kattskyddsförbundet bildades 2011 och syftet med förbundet är främst att vara en paraplyorganisation för de katthem och organisationer som arbetar enligt No kill-principen, se faktarutan här under. Och att arbeta gentemot politiker och myndigheter.

– Den enorma kunskap som finns hos våra medlemsorganisationer, där det finns människor som har arbetat med hemlösa katter i närmare 30 år, respekteras och uppskattas inte av våra myndigheter och det vill vi ändra på. Myndigheternas enda lösning på problemet med hemlösa katter som blivit förvildade är att avliva dem men genom att använda No kill-metoder som TNRM (se här under, reds anmärkning) och socialisering så kan vi ge många fler katter ett fortsatt liv.

I dagsläget tar de ideella organisationerna det största ansvaret för de hemlösa katterna menar Lotta Hell och ska det till en förändring måste myndigheterna ta ett större ansvar. Just nu är ett förslag på en ny djurskyddslag under beredning på Näringsdepartementet. Departementet kan när denna artikel skrivs inte gå ut med någon tidsplan när ärendet kommer att vara färdigt. Svenska kattskyddsförbundet och dess medlemsorganisationer hoppas att en ny djurskyddslag kommer att kunna förändra de hemlösa katternas situation.

– Utredningen om en ny djurskyddslagstiftning föreslår obligatorisk märkning och registrering av katter vilket är bra. Sedan hoppas vi att det kommer ett krav på kastrering av katter som ska vistas utomhus och att det blir olagligt att överge ett djur. För att sedan nå ut till allmänheten kommer det att krävas stora informationssatsningar.

Fakta: 

TNRM-metoden

Svekatt stöder planerade TNRM-projekt och TNRM är en metod att hjälpa förvildade katter till ett värdigt liv samtidigt som man låter dem finnas kvar i en miljö de är vana vid och där de trivs. TNRM står för Trap-Neuter-Return-Manage (Fånga in-Kastrera-Återplacera-Övervaka).

Svekatt anser att en kombination av socialisering och TNRM är det överlägset bästa sättet att hjälpa hemlösa katter. TNRM har enligt Svekatt med framgång prövats i bland annat Belgien, Kanada, England, Tyskland, USA , Ukraina och Österrike och vinner mer och mer gehör i flera andra länder.

I Sverige är avlivning den metod som de flesta myndigheter förespråkar.

Att starta och genomföra ett TNRM-projekt kräver resurser både i form av kunskap, planering, tillgång till volontärer och finansiering.

Källa: Svenska kattskyddsförbundet, SVEKATT

Göteborgs Fria