Alger innehåller naturliga polymerer som kan fungera som miljövänliga alternativ i tillverkningen av plast och papper. Något som Ulrica Edlund, docent i fiber och polymerteknologi på KTH, tittar närmare på.

Forskare gör miljövänlig plast av tång

Publicerad:

Alger kan bli en alternativ råvara i tillverkningsindustrin. Forskare har redan lyckats framställa plast och papper av sockertång.

Fördjupning

Intresset för att tillverka plast från förnyelsebara råvaror är enormt och forskning pågår på flera håll runt om i världen. På KTH tittar Ulrica Edlund, docent i fiber och polymerteknologi, närmare på om polymerer som finns naturligt i alger går att använda som råvara i materialframställning.

– Polymererna finns redan på plats i algerna, de bara ligger och väntar. Det är en jättefiffig idé att utnyttja den här råvaran som forskarna nere på Tjärnö odlar, säger hon.

I en bioraffinaderiprocess tar forskarna fram olika beståndsdelar ur sockertången från odlingarna.

– Vi har lyckats ta fram en process där vi kan ta fram flera olika beståndsdelar i algerna. Vi har kunnat framställa bland annat algpapper och algplast. Nu ska vi undersöka egenskaperna för att veta vad de kan användas till, säger Ulrica Edlund.

Det som brukar kallas grön plast är plaster som tillverkas av förnybara källor som sockerrör i stället för av fossila källor som råolja och gas. Tillverkningen sker genom en jäsningsprocess av sockerrör som bildar etanol och sedan eten av vilken man tillverkar polyeten. Resultatet är samma plast som man får av råolja. Alger innehåller istället naturliga polymerer som kan fungera som miljövänliga alternativ.

– Vi behöver försörja en ständigt växande befolkning med väldigt mycket material. Ska vi öka mängden fossila plaster eller ska vi titta på alternativ från naturen? Vårt förslag är att vi tittar på alternativ från naturen. Polymererna från alger används inte så mycket, så det är dags att vi tittar på det, säger Ulrica Edlund.

Hon vill inte spekulera i när algplast från Seafarmprojektet kan finnas ute på marknaden.

– Det är alldeles för många steg och komponenter inblandade, sedan är det marknadsbiten som ska till också, så det är omöjligt att säga.

Fria.Nu