Initierat spel som utgår från iranska revolutionen

Publicerad:

1979 Revolution: Black Friday skulle gärna ha längre speltid, skriver Martin Holmström.

Kultur
Spel

Det finns en underliggande lag som styr hur de flesta spel är utformade: berättelsens styrka och tydlighet är omvänt proportionell till friheten. Ju större möjlighet för spelaren att röra sig fritt och på egen hand utforska spelvärlden, desto svårare är det att skapa en traditionell, sammanhängande berättelse.

Det finns styrkor och brister både med en väldigt styrd berättelse och en öppen värld. En fördel med historier som inte tillåter så många avsteg från en förutbestämd väg är att de är lätta att komma in i för dem som inte är så vana vid datorspel.

1979 Revolution: Black Friday tillhör kategorin som tar en i handen och leder en genom en stark berättelse. Det handlar om den iranska revolutionen, och redan när förtexterna rullar skapas en förtätad stämning genom gryniga, autentiska bilder. Man iklär sig rollen som Reza Shirazi, en ung fotograf som återvänder till Iran 1978 efter studier utomlands, just som motståndet mot shahen växer. Väl hemma kommer han i kontakt med olika fraktioner inom motståndsrörelsen. Perspektiv ställs mot varandra när Reza lär känna människor med olika syn på hur samhället borde omvandlas – islamister, socialister och liberaler. Snart ger sig Reza ut på gatorna för att skildra demonstrationer och övergrepp mot folket när militär sätts in.

Bakom 1979 Revolution står INK Stories och Navid Khonsari, som var barn i Iran under revolutionen. Utvecklarna har lagt mycket möda på efterforskningar och har intervjuat historiker, frihetskämpar och andra som på olika sätt har erfarenheter av revolutionen. De har fått mycket beröm för att skildra händelseförloppet historiskt korrekt.

Det finns två centrala element i spelet. Det ena är fotograferingen. Genom att ta bilder får man tillgång till tal av Khomeini, historiska fakta, man får lära sig om iranska seder och en massa annat. Man kan själv välja vad man vill fördjupa sig i.

Det andra elementet handlar om hur man själv agerar. Ens handlingar får konsekvenser, och man ställs inför en rad moraliska dilemman. Det påminner om Telltale games titlar, vilket även spelmekaniken gör. Det som imponerar är att spelet problematiserar och skildrar händelser opartiskt. Det är långt ifrån någon politisk propaganda.

1979 Revolution är ganska kort, det tar cirka tre timmar att ta sig igenom. Jag hade gärna sett att speltiden var ett par timmar längre, framför allt för att det skulle gett utrymme åt fördjupade karaktärer. Men mindre indieutvecklare som inte säljer stora volymer har inte resurser att ta fram spel i det större formatet. Och INK Stories har ändå mejslat ut en gripande historia med stark närvarokänsla. Dessutom lyfter 1979: Revolution fram en komplicerad konflikt och låter spelaren själv ta ställning. En stor bonus är att det känns uppfriskande med ett spel som tar plats i Mellanöstern utan att det går ut på att springa runt i amerikansk mundering med fingret på avtryckaren.

Fria Tidningen