Det är nödvändigt att förstå och förhålla sig till historien för att kunna komma till rätta med situationen i dag menar DO och Sametinget som arrangerade rundabordssamtal i Umeå om en framtida sanningskommission för samer.

Sanningskommission kan göra upp med kolonial historia

Publicerad:

Redan 2008 föreslog ungdomsorganisationen Sáminuorra att regeringen skulle inrätta en sanningskommission för samer. Nu har rundabordssamtal med internationella experter genomförts i Umeå för att diskutera en eventuell kommission.

Inrikes

Efter seminariet uttalade sig Sametinget positivt om att en kommission är möjlig att genomföra.

– Nu ska samiska organisationer och politiska representanter samlas och ta beslut om hur vi ska gå vidare, säger Marie Enoksson, informatör vid Sametinget.

May-Britt Öhman, same och forskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, är positiv till en kommission.

– Jag tycker att det är jätteviktigt. Samisk kulturtradition och historia är osynliggjord, precis som den svenska kolonisationen som den svenska staten har gjort och gör av samer. Allt som görs för att uppmärksamma det är oerhört viktigt, säger hon.

Initiativtagarna till rundabordssamtalen, DO och Sametinget, menar att dagens situation påverkas av den kolonisering som samer utsatts för genom historien. De anser att det är nödvändigt att förstå och förhålla sig till historien för att kunna komma till rätta med situationen i dag. Samtalen var ett steg i riktning att ta avstånd från den kolonisering, diskriminering och de övergrepp mot samer som den svenska staten genomfört.

– Framför allt behöver det samiska samhället få en sammanhängande bild av vad som har hänt. Det finns många konflikter inom det samiska samhället där man lever med konsekvenserna av tvångsförflyttningar och rasbiologi.

May-Britt Öhman menar att dagens kolonisering består av stora skogsägare som Svea skog och Svenska kyrkan.

– Jag brukar kalla det för skogsmissbruk för man skövlar och förstör renbetet. Renlavsskogar är viktiga när marken fryser på och renarna inte kan komma åt lav på marken.

I brist på renlavskogar utfodras djuren med pellets som tillverkas av bland annat palmolja och bidrar till skövling i andra delar av världen. På så sätt förstörs en hållbar matproduktion och även matsäkerheten i Sverige försvinner.

Staten, menar hon, för också en aggressiv kolonialisering genom etableringen av stora vindkraftparker, gruvdrift, kalhyggen, flygövningar och dammbyggen.

Initiativet till en sanningskommission är bra. Men May-Britt Öhman vill höja ett varningens finger för att inte missa inkluderingen av samer som är verksamma inom forskning och högre utbildning.

– Under det rundabordssamtal som nu genomfördes fanns inte en enda öppet samisk forskare från svensk sida av Sápmi med.

Landets Fria