:

Sveriges roll i världens konflikter ska inte vara militär

[1]
Fria Tidningen