Skolinspektionen stänger Svenska interkulturella skolan

Publicerad:

Skolinspektionen har granskat Svenska interkulturella skolan i Spånga och finner bristerna så allvarliga att skolan tvingas stänga den 28 december.

Inrikes

Friskolan Svenska interkulturella skolan får tillfälligt verksamhetsförbud från den 28 december, efter att Skolinspektionen granskat skolan och funnit flera allvarliga brister. Flera tidigare anställda har nyligen vittnat om bristerna för Stockholms Fria Tidning [1].

Skolan saknar lokaler för vårterminen, rektorn saknar lämplig utbildning, och eleverna får inte den undervisning de har rätt till, bland annat i ämnena slöjd och idrott. Undervisningen är inte heller likvärdig eftersom flickorna i årskurs 4-9 inte får simundervisning av behörig lärare, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Huvudmannen har dessutom givit myndigheten felaktiga uppgifter och hävdat att lokaler finns. "Huvudmannen har också allvarligt brustit i sitt ansvarstagande för utbildningen och dessutom försvårat Skolinspektionens utredning", skriver Skolinspektionen.

Det tillfälliga verksamhetsförbudet gäller från den 28 december och som längst sex månader. Åtgärdas inte bristerna före 2 maj 2018 måste skolan betala 600 000 kronor i vite.

Skolans omkring 200 elever hänvisas under vårterminen till andra skolor i kommunen.

Fakta: 

Svenska interkulturella skolan

• Huvudmannen har vid flera tillfällen tidigare fått kritik av Skolinspektionen, bland annat för låga kunskapsresultat och för att rektor har saknats.

• 2011 dömdes huvudmannen för grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll till ett års fängelse och fem års näringsförbud för att ha tillverkat falska fakturor och undanhållit staten på över 1,7 miljoner i skattepengar. Näringsförbudet upphävdes av hovrätten 2012. (Domen i övrigt stod fast.) Huvudmannen drev tidigare en förskola och ett fritidshem, men fick tillstånden indragna på grund av misskötsel.

• För bara knappt ett år sedan pekade myndigheten på brister i skolan och hotade med vite.

Stockholms Fria