Nya boenden för våldsutsatta kvinnor

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Under 2008 kommer kvinnojourerna i Stockholm att tilldelas 21,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen. Främst satsas pengarna på uppbyggnad av nya verksamheter och boenden för våldsutsatta kvinnor med särskilda behov. Terrafem är en av de föreningar som får ekonomisk draghjälp att starta ett nytt stödboende.

Inrikes

Under 2007 och 2008 kommer Länsstyrelsen att tilldela kvinnojoursverksamheterna i Stockholms kommuner stöd- och utvecklingsanslag om sammanlagt 42 miljoner kronor. Nästa år får 43 kvinnojourer, nätverk och föreningar dela på 21,5 miljoner kronor.
I första hand är det verksamheter som bedrivs i samverkan mellan olika aktörer, såsom myndigheter och ideella organisationer, som beviljats pengar. Även de som vill starta nya projekt har prioriterats.
Maria Backe, Länsstyrelsens samordnare av kvinnofridsfrågor, hoppas att det här ska innebära en påtaglig förbättring för länets våldsutsatta kvinnor.
- Den förbättring vi hoppas på är framför allt att det byggs upp helt nya verksamheter. Till exempel kommer det att startas sex nya mellanboenden, vilket är en boendeform som det visat sig finnas ett stort behov av.

Mellanboendena är avsedda att fungera som en övergång för de kvinnor som bott i skyddade boenden under längre tid. Genom professionellt stöd ska de långsamt slussas ut i samhället och successivt ta mer och mer ansvar för sina dagliga liv. På flera håll i länet, bland annat i Sundbyberg, kommer det att inrättas mellanboenden inriktade på våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. Enligt Maria Backe finns det runt 50 000 kvinnor runt om i Stockholm som lever under sådana omständigheter. Oftast misshandlas de i hemmet av en närstående man.
- De här kvinnorna har hittills varit särskilt utsatta i och med att de inte varit välkomna på de vanliga kvinnojourerna. Eftersom de har extra behov behövs det annan kompetens och andra insatser. Vi hoppas att satsningarna på en ny boendeform ska förbättra deras situation.

Terrafem, ett nationellt nätverk för misshandlade kvinnor som bildades år 2000, är en av de föreningar som sökte anslag hos Länsstyrelsen. Av de 1,9 miljoner kronor de ansökte om för att kunna starta ett mellanboende tilldelades de 900 000 kronor. På sin ansökan om 230 000 kronor i förstärkning till en del av sin befintliga verksamhet, en rikstäckande jourtelefon på 43 språk för våldsutsatta kvinnor och flickor, fick de avslag.
- Som organisation är det naturligtvis så att vi alltid behöver mer pengar. Egentligen har vi för lite medel för att kunna utföra det arbete vi gör, det kräver mycket frivilliginsatser. Men det är jättebra att vi åtminstone får en möjlighet att starta upp det här stödboendet, säger Terrafems ordförande Bernardita Nunez.

Boendet, som ska ha kapacitet att ta emot ett tiotal kvinnor, invigs i januari.
- I dag stannar många kvinnor alltför länge på kvinnojourerna. Vi vill ge dem en möjlighet att börja leva självständigt. Runt om i kommunerna har det kommit signaler om att behovet av den här typen av boende är stort, så vi hoppas och tror att vårt inte ska stå tomt.

Bernardita Nunez menar att samhället, trots ökad medvetenhet om det strukturella våldet mot kvinnor, inte tar tillräckligt ansvar för konsekvenserna av det.
- Problemet är mycket större än det framställs och det skulle behövas mycket mer och närmare samarbete mellan olika myndigheter och organisationer.

Stockholms Fria