Oenighet om avdammat Dennispaket

Publicerad:   •  Uppdaterad:

I onsdags överlämnade Carl Cederschiöld sitt trafikpaket för Stockholm till infrastrukturministern. Ingen enighet över blockgränserna har dock kunnat uppnås. Socialdemokraterna vägrade att skriva under förslaget då de anser att finansieringen kommer att slå hårt mot kommun och landsting. Och miljöpartiet menar att det rör sig om ett avdammat Dennispaket.

Inrikes

Regeringens förhandlare i regionens infrastrukturfrågor, Carl Cederschiöld (m), lämnade på onsdagen över sitt förslag på trafikåtgärder för Stockholm och Mälardalsregionen till infrastrukturminister Åsa Torstensson. Det var i november 2006 som han utsågs till den som skulle hitta en demokratiskt förankrad lösning på trafiksituationen i Stockholm. De projekt som Carl Cederschiöld framför allt hade att förhålla sig till, främst med avseende på finansiering, var motorvägsprojektet Förbifart Stockholm och Citybanan.
Men redan i måndags stod det klart att socialdemokraterna inte stödjer den borgerliga alliansens förslag, vilken innehåller åtgärder som sträcker sig fram till år 2020. Stadsbyggnads- och trafikborgarrådet Mikael Söderlund (m) har uttryckt sin besvikelse över att ingen överenskommelse kunnat uppnås och har kallat socialdemokraterna för ansvarslösa.

– Det är en helt felaktig beskrivning. Vi har visat att vi tar ansvar genom att vi är överens med den borgerliga alliansen om prioriteringarna av objekt och i vilken ordning de ska genomföras, säger oppositionslandstingsrådet Lars Dahlberg (s).

– Men det är två huvudproblem som gör att vi reserverar oss. Dels är det finansieringen där de valt lösningar som gör att kommunerna och landstinget får stå för kostnader som egentligen staten skulle ha tagit.
Den andra allvarliga bristen som socialdemokraterna menar att trafikpaketet har är att det inte i tillräckligt hög utsträckning tar hänsyn till klimatfrågan. Bland annat för att det innehåller för få satsningar på utbyggnaden av kollektivtrafiken.

De 15 miljarder kronor som trängselavgifterna väntas inbringa ska, enligt det borgerliga paketet, oavkortat placeras i Förbifart Stockholm, ett bygge som totalt beräknas kosta 25 miljarder. Men enligt folkomröstningen som hölls 2006 skulle åtminstone hälften av intäkterna från trängselskatterna gå till kollektivtrafiken.

– För att svara upp mot klimatfrågan hade vi velat satsa mer på kollektivtrafik, vilket också hade varit möjligt med minst hälften av intäkterna från trängselskatten. Det här går rakt på tvärs mot folkomröstningen. Det är ett tydligt svek mot väljarna som den borgerliga alliansen gör sig skyldig till, säger Lars Dahlberg.
Han menar att socialdemokraterna nu vill invänta de utlovade propositioner om infrastrukturen och klimatet innan de binder sig för en större trafiköverenskommelse om Stockholm.

Men under veckan har den borgerliga alliansen hävdat att socialdemokraterna dragit sig ur till följd av att miljöpartiet i en debattartikel i Dagens Nyheter i lördags gått ut med att de inte tänker ingå i en regering med s så länge de ställer sig bakom Förbifart Stockholm.

– Vi har varit tydliga med att Förbifart Stockholm behövs. Behoven i regionen är stora, till exempel är Essingeleden 40 år gammal och kommer att behöva undergå stora reparationer. Dessutom ökar befolkningen med minst 25 000 personer om året. Vi måste därför svara upp mot den utvecklingen, säger Lars Dahlberg.

Yvonne Ruwaida, en av de två miljöpartister som undertecknade debattartikeln, är mycket kritisk till socialdemokraternas syn på trafikprioriteringar men välkomnar deras avhopp från borgarnas finansieringsplan.

– Så länge det inte finns en blocköverskridande överenskommelse om finansiering för Förbifart Stockholm finns det hopp för framtiden. Jag tror att det finns en realistisk möjlighet att stoppa bygget av Förbifart Stockholm.

Ett bygge som hon kallar för "ett gigantiskt pengar i sjön-projekt"' som dessutom skulle innebära ett stort hot för klimatet.

– Pengarna från trängselskatten skulle gå till investeringar som kunde motverka växthuseffekten, inte öka den. Förbifart Stockholm kan dessutom komma att kosta uppemot 50 miljarder, dubbelt så mycket som sagts. Så är det alltid med kalkylerna på sådana här stora projekt.

Yvonne Ruwaida hade istället för motorvägar velat se moderna och klimatanpassade lösningar med mer spår och bättre kollektivtrafik.
- Hela Cederschiölds modell har byggt allt för mycket på gamla idéer. Han har i det närmaste dammat av Dennispaketet. Det är väldigt tråkigt att varken borgarna eller socialdemokraterna förstår hur behoven av lösningar har förändrats sedan 90-talet, inte minst i och med klimathotet.

Stockholms Fria Tidning har utan framgång sökt Carl Cederschiöld för en kommentar.

Fakta: 

<h2><span style="font-family: helvetica, arial; font-size: 12px; line-height: 17px;"><a style="color: #1670d4; text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">L [1]äs om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a></span></h2>

Stockholms Fria