Vänsterpartiet kräver att få se hemligt EU-dokument om presstöd

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Två EU-parlamentariker kräver att få ta del av ett hemligt dokument om klagomål på Sveriges presstöd.

Inrikes

FRIA TIDNINGEN EU-parlamentarikerna Jens Holm (v) och Eva-Britt Svensson (v) begärde i onsdags ut ett hemligt dokument som uppmärksammat EU-kommissionen på det svenska systemet för presstöd. Som motiv för begäran anförs EU:s öppenhetslagstiftning vilken infördes 2001. Dokumentet innehåller enligt kommissionen 'klagomål från ett företag verksamt inom sektorn'. Detta, lagt till att dåvarande kulturminister Cecilia Stegö Chilò efter valet 2006 kontaktade kommissionen och ifrågasatte presstödet, har gjort att man nu börjat granska frågan på EU-nivå.
- För det första är presstödet en svensk angelägenhet och bör fortsätta vara det. För det andra är det rimligt att det offentliggörs vem som har klagat och vilka argument den klagande anfört, säger Eva-Britt Svensson till Fria Tidningen.
Hon tror att det kommer att dröja flera veckor innan de får del av dokumentet. Om så ens kommer att ske.
- Det låter bra med en öppenhetslag men i praktiken är det inte lätt att få den tillämpad.

Finns det risk för att Sverige inte får behålla sin modell för presstöd?
- Det är alltid en risk när EU börjar hantera en fråga. Man kan tycka att det är saker som EU inte alls borde lägga sig i, men sedan beror allt på hur EU-fördraget tolkas. I det här fallet tror jag dessvärre att presstödet kan vara hotat.
Kommissionen har meddelat att de ska återkomma inom 15 dagar med besked om det hemliga dokumentet.

Fria.Nu